Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00329.
Predmet:POPRAVAK SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE U REGIJI JUŽNA HRVATSKA PN-T-094/19-AB
 
20.3.2019Odluka o početku postupka nabave
5.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja