Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00288
Predmet:KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-150/19-SP
 
19.3.2019Odluka o početku postupka nabave
28.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja