Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00406
Predmet:KRČENJE ŠUME NA MP OMANOVAC-DARUVAR I MP KNEGINEC-VARAŽDIN PN-I-294/18-AS
 
2.5.2018Odluka o početku postupka nabave
10.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
10.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja