Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00663
Predmet:AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA PN-PF-619/17-NV
 
19.10.2017Odluka o početku postupka nabave
26.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja