Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00143
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PREMA NALAZU PCM-a U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-179/17-NV
 
15.3.2017Odluka o početku postupka nabave
23.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
30.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja