Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00401
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC PN-I-487/16-MB
 
25.7.2016Odluka o početku postupka nabave
1.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
27.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja