Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00135
Predmet:REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA NADSTREŠNICA NAD ULAZIMA U ZGRADU) PN-I-235/16-ŽF
 
30.3.2016Odluka o početku postupka nabave
6.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja