Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00619
Predmet:ODRŽAVANJE ZenWorks SUSTAVA PN-UP-629/15-MV
 
29.10.2015Odluka o početku postupka nabave
3.11.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.11.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.11.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja