Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00212
Predmet:GRAĐEVINSKA I STROJARSKO-MONTAŽNA PRIPREMA PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-206/15-ŽF
 
7.4.2015Odluka o početku postupka nabave
20.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.6.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2015Odluka o odabiru / poništenju
13.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja