Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00138
Predmet:PN-T-122/142/153/15/TP, BRAVARSKI RADOVI U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-122/142/153/15/TP
 
11.3.2015Odluka o početku postupka nabave
19.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
20.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja