Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00202
Predmet:ODRŽAVANJE CORPORATE PLANNERA PN-UP-376/14-MM
 
6.6.2014Odluka o početku postupka nabave
13.6.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.6.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
30.6.2014Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja