Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Sukladno članku 84. Zakonu o tržišu plina, operator transportnog sustava donosi Mrežna pravila transportnog sustava.
U postupku donošenja mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportnog sustava dužan je osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od minimalno 15. dana.

Izmjene i dopune odredbi mrežnih pravila transportnog sustava provest će se na prijedlog operatora transportnog sustava ili na zahtjev Hrvatske energetske regulatorne agencije po proceduri jednakoj kao i za donošenje.