Sektor tehnološkog upravljanjaUpravljanje sustavom i transportnim kapacitetima


Sektor tehnološkog upravljanja odgovoran je za stalni nadzor i upravljanje plinskim transportnim sustavom, koordinaciju svih radova koji se obavljaju na sustavu te za upravljanje transportnim kapacitetima. U skladu s područjem odgovornosti, Sektor čine tri funkcionalne cjeline: Nacionalni dispečerski centar, Služba upravljanja sustavom i Služba upravljanja kapacitetom.

Nacionalni dispečerski centar zadužen je za kontinuirani operativni nadzor transportnog sustava s ciljem osiguranja sigurnog i pouzdanog transporta te osiguranja raspoloživosti ugovorenih transportnih kapaciteta za svakoga pojedinog korisnika. Iz Nacionalnog se dispečerskog centra putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja obavlja nadzor i upravljanje cjelokupnim transportnim sustavom te na taj način kontrolira oko 25% energije u Hrvatskoj. Kontinuirani nadzor i upravljanje obavljaju iskusni dispečeri koji u smjenama rade 24 sata na dan, 365 dana u godini. Tehnička osnova NDC-a je Sustav daljinskog nadzora i upravljanja transportnim sustavom koji se sastoji od SCADA sustava (daljinski nadzor i upravljanje), tehničkog informacijskog sustava (TIS), geografskog informacijskog sustava (GIS) i sustava računalnih programa posebnih funkcija (hidraulički proračuni i analize).

Služba upravljanja sustavom pruža stručnu potporu i obavlja detaljnu pripremu za svakodnevne aktivnosti NDC-a. U suradnji s drugim sektorima provodi se koordinacija svih aktivnosti i pripremaju detaljni planovi za izvođenje radova na transportnom sustavu, koje je nužno obavljati radi održavanja kvalitete usluge, a moraju se međusobno vremenski uskladiti kako bi što manje utjecali na kontinuirani proces transporta plina. Služba upravljanja sustavom istodobno odgovara i za tehničku funkcionalnost te raspoloživost Sustava nadzora i upravljanja transportnim sustavom, uključujući komunikacijske sustave i telemetriju.

Služba upravljanja kapacitetom obavlja aktivnosti vezane uz postupak pristupanja novih korisnika transportnom sustavu te nadzor nad korištenjem ugovorenih transportnih kapaciteta. U tu se svrhu provodi ocjena zahtjeva za pristup sustavu te izvode proračuni tehničkih, zauzetih i slobodnih kapaciteta sustava. Za Službu prodaje kapaciteta, u svrhu nadzora nad korištenjem ugovorenih transportnih kapaciteta, provode se analize i usporedbe najavljenih i ostvarenih protoka prirodnog plina te izrađuju podloge za obračun i naplatu usluge u skladu s važećim tarifnim sustavom. Služba upravljanja kapacitetom sudjeluje u aktivnostima ostalih sektora i služba Plinacra, vezanim uz razvoj postojećega transportnog sustava i pripremu izgradnje novih transportnih kapaciteta.