Poslovne funkcije

Direktor: Dabiša Bučanac, dipl.oec.
 
Tel: (01) 6301 661
Fax: (01) 6301 797
 
U nadležnosti Poslovnih funkcija su poslovi financijske prirode koji su organizacijski  podijeljeni u dvije službe: Službu financija i Službu računovodstva.

Poslovi financijskog računovodstva, računovodstva poreza te troškovnog i upravljačkog računovodstva osiguravaju podloge za zakonima propisane obračune, kao i za planiranje, praćenje i  analiziranje  financijskih pokazatelja poslovanja, prikupljanje, pripremu i osiguravanje informacija ekonomskog sadržaja koje su namijenjene menagmentu  u svim fazama poslovnih aktivnosti, ali i eksternim korisnicima.

U odgovornosti Poslovnih  funkcija je i upravljanje  novčanim sredstvima,  poslovi vezani uz naplatu potraživanja, nadzor troškova poslovanja, obavljanje platnog prometa,  obračun plaća i blagajničko poslovanje