Zakonska regulativa

ZAKONI

OPĆI AKTI
 
        1. PRAVILNICI
 
         2. METODOLOGIJE
 
 • Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine" broj 85/13158/13118/15)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine" broj 158/1391/16116/16)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta ("Narodne novine" broj 76/14
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava ("Narodne novine" broj 49/16)

         3. OSTALI PROPISI I ODLUKE
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina ("Narodne Novine" broj 26/17
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 • Uredba o kriterijima za situacije statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom ("Narodne novine" broj 65/15)
 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske ( "Narodne novine" broj 130/09)

UREDBE I DIREKTIVE EUROPSKE UNIJE
 • Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (HR/ EN)
 • Odluka Komisije od 10. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. poglavlja 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (HR/EN)
 • Odluka Komisije od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (HR/EN)
 • Odluka Komisije (EU) 2015/715 оd 30. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (HR/EU)
 
OBVEZUJUĆI MEĐUNARODNI SPORAZUMI

MREŽNA PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA IZVAN SNAGE
Prethodna tema:
Usluge i cijene usluga