Istraživanje tržišta

Plinacrovo istraživanje neobvezujućih zahtjeva
za stalnim kapacitetom na interkonekcijama
 
U skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 (dalje: Nova Uredba CAM) Plinacro d.o.o. kao operator transportnog sustava će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava provesti procjenu potreba tržišta za proširenim kapacitetom na zajedničkim interkonekcijskim točkama.

Plinacrovo istraživanje neobvezujućih zahtjeva za stalnim kapacitetom provodit će se od 7. travnja do 2. lipnja 2017. godine. Korisnici transportnog sustava mogu podnijeti procjene svojih potreba za stalnim kapacitetom na interkonekcijama popunjavanjem tablica „Istraživanje neobvezujućih potreba za stalnim kapacitetom na interkonekcijama“ i „Osnovni podaci“ (tablice su dostupne na sljedećoj poveznici).

Plinacro će u dogovoru sa susjednim operatorom transportnog sustava objaviti rezultate procjene tržišne potražnje na službenoj internetskoj stranici.

Detaljniji opis postupka istraživanja tržišta možete pronaći na sljedećoj poveznici


izvor: ENTSOG (prilagođeno hrvatskom prijevodu)

 
Molimo Vas da popunjene tablice pošaljete na e-adresu: market@plinacro.hr 
najkasnije do 2. lipnja 2017. godine.

Izvješće o procjeni tržišne potražnje