Istraživanje tržišta

Plinacrovo istraživanje neobvezujućih zahtjeva
za stalnim kapacitetom na interkonekcijama
 
U skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 (dalje: Nova Uredba CAM) Plinacro d.o.o. kao operator transportnog sustava će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava provesti procjenu potreba tržišta za proširenim kapacitetom na zajedničkim interkonekcijskim točkama.

Plinacrovo istraživanje neobvezujućih zahtjeva za stalnim kapacitetom provodit će se od 7. travnja do 2. lipnja 2017. godine. Korisnici transportnog sustava mogu podnijeti procjene svojih potreba za stalnim kapacitetom na interkonekcijama popunjavanjem tablica „Istraživanje neobvezujućih potreba za stalnim kapacitetom na interkonekcijama“ i „Osnovni podaci“ (tablice su dostupne na sljedećoj poveznici).

Plinacro će u dogovoru sa susjednim operatorom transportnog sustava objaviti rezultate procjene tržišne potražnje na službenoj internetskoj stranici.

Detaljniji opis postupka istraživanja tržišta možete pronaći na sljedećoj poveznici


izvor: ENTSOG (prilagođeno hrvatskom prijevodu)

 
Molimo Vas da popunjene tablice pošaljete na e-adresu:
najkasnije do 2. lipnja 2017. godine.

Izvješće o procjeni tržišne potražnje


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nakon istraživanja potreba tržišta za proširenim kapacitetom, Plinacro je u suradnji s Plinovodima, a temeljem Izvješća o procjeni tržišne potražnje za proširenim kapacitetom, pripremio projekt proširenog kapaciteta. Realizacijom projekta proširenog kapaciteta omogućio bi se fizički tok plina iz Hrvatske (VTP) u Sloveniju (VTP) putem ulazno/izlazne točke Rogatec te se bi se u oba smjera povećao kapacitet na interkonekciji između Slovenije i Hrvatske.
 
Više informacija o projektu proširenog kapaciteta može preuzeti na sljedećoj poveznici: Projekt proširenog kapaciteta HR-SI
 
Plinacro i Plinovodi sukladno članku 27. Uredbe CAM zajednički provode savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog projekta proširenog kapaciteta. Savjetovanje će se provesti u razdoblju od 29. studenog do 29. prosinca 2017. godine.
 
Sva zainteresirana i stručna javnost može svoje prijedloge, mišljenja i očitovanja dostaviti Plinacru putem Obrasca za primjedbe. Ispunjeni Obrazac za primjedbe potrebno je poslati Plinacru na e-adresu:  najkasnije do 29. prosinca 2017. godine.