Uprava i poslovodstvo

UPRAVA
 
 
Ivica Arar, predsjednik 
(01) 6301 664
uprava@plinacro.hr
   
 Daria Krstičević, članica
 (01) 6301 687
 uprava@plinacro.hr
 
   
  Marin Zovko, član
  (01) 6301 687
  uprava@plinacro.hr

POSLOVODSTVO
 
   
   
 Ivana Marković, direktorica Sektora upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta  
 (01) 6301 720
 ivana.markovic@plinacro.hr
   
  Vaclav Hlavaty, direktor Sektora transporta plina
  (01) 6301 624
  vaclav.hlavaty@plinacro.hr
   
  Hrvoje Krhen, direktor Sektora razvoja i investicija
  (01) 6301 624
  hrvoje.krhen@plinacro.hr
   
  Luka Balen, direktor Sektora financija i računovodstva
  (01) 6301 661
  luka.balen@plinacro.hr
   

  Ivan Radoš, direktor Sektora informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova
  (01) 6301 758
  ivan.rados@plinacro.hr

   
  Vesna Rosandić, direktorica Službe pravnih i kadrovskih poslova
  (01) 6301 751
  vesna.rosandic@plinacro.hr
   
  Matea Vidović, direktorica Službe nabave
  (01) 6301 636
  matea.vidovic@plinacro.hr