Uprava i poslovodstvo

UPRAVA
 
 
Ivica Arar, predsjednik 
(01) 6301 664
ivica.arar@plinacro.hr
   

Vedran Špehar, član
(01) 6301 664
vedran.spehar@plinacro.hr
   

POSLOVODSTVO
 
   
Antun Kranjčec, direktor Sektora održavanja i razvoja transportnog sustava
(01) 6301 624
antun.kranjcec@plinacro.hr
 
   
Ivana Marković, direktorica Sektora upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta
(01) 6301 720
ivana.markovic@plinacro.hr
   
Dabiša Bučanac, direktor Poslovnih funkcija
(01) 6301 661
dabisa.bucanac@plinacro.hr
   
Jasna Vrbanić, direktorica Službe pravnih i kadrovskih poslova
(01) 6301 689
jasna.vrbanic@plinacro.hr
   
Daonella Tannir, direktorica Službe nabave
(01) 6301 716
daonella.tannir@plinacro.hr