Osnovni podaci

Puni naziv Društva:  Plinacro, društvo s ograničenom odgovornošću za transport prirodnog plina
Skraćeni naziv Društva: Plinacro d.o.o.
Sjedište: Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Temeljni kapital: 912.022.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
MBS:  080304171, Trgovački sud u Zagrebu
OIB:  69401829750
Žiro-račun:  2340009-1100225794 kod Privredne banke Zagreb
IBAN: HR8323400091100225794
telefon:  (01) 6301 777
fax:  (01) 6301 724
e-mail: plinacro@plinacro.hr

Uprava:
Sljedeća tema:
Plinacro Grupa