Informacije o postupcima javne nabave

- IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE POGONSKIH OBJEKATA PLINSKOG TRANSWPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A I UPRAVNE ZGRADE PLINACRA U ZAGREBU, FAZA III. PN-I-471/17-MB
9.8.2017 - Opširnije

2017/S F15-0016190 - INERTIZACIJA PLINOVODA U SLUŽBI TRANSPORTA PLINA PN-T-456-17-LR
4.8.2017 - Opširnije

- REVITALIZACIJA PLINOVODA KOZARAC-STRUŽEC UVLAČENJEM FLEKSIBILNIH CIJEVI PN-I-484/17-DT
1.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0015388 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-357/17-ŽF
21.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0014511 - Revizija temeljnih financijskih izvještaja Plinacro-a i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu PN-PF-437-17-LR
11.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0015049 - IZRADA GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA REKONSTRUKCIJU MP ROGATEC-ZABOK DN 500/50 I REKONSTRUKCIJU MP ZABOK-KUMROVEC DN 150/50 PN-I-415/17-DT
11.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0013095 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS SIRAČ, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS SUHA ŽBUKA PN-I-406/17/TP
28.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012912 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC – OSIJEK DN 300/50 PN-I-412/17-MB
27.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012890 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-413/17-ŽF
27.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012427 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-418/17-AS
20.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0011246 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MJERNO REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD- ISTOK, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA NA MEHANIČKU OTPORNOST I STABILNOST, I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-368/17-MB
6.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010515 - REVITALIZACIJA VIDEOZIDA PN-I-366/17-MV
29.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010166 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA I STROJEVE PN-Z-347/17-MV
24.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010132 - INSPEKCIJA PROIZVODNJE GLAVNE OPREME KOMPRESORSKIH LINIJA (STAPNOG KOMPRESORA I PLINSKOG MOTORA), OSTALE OPREME I CIJEVI ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-346/17-ŽF
23.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009769 - PN-PF-314/17/TP, USLUGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI PN-PF-314/17/TP
18.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009735 - REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE, PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-291/17-MB
18.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012501 - ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-232/17-ŽF
16.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009487 - DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PN-PF-311/17-MB
16.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009078 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA -Pac Ex 2, Multiwarn II, Miniwarn B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-252-17-VLB
12.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009076 - PN-PF-310/17/TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., i to OSIGURANJA IMOVINE, OSIGURANJA OD RIZIKA POTRESA, OSIGURANJA OBJEKATA U IZGRADNJI PN-PF-310/17/TP
10.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008336 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-285/17-AS
2.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007823 - PN-T-288/17/TP, DEMONTAŽA, ISPITIVANJE, SERVIS, KALIBRIRANJE I PUŠTANJE U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA I PRIPADAJUĆIH UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-288/17/TP
25.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007846 - IZRADA ELABORATA GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-287/17-ŽF
25.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005738 - PN-Z-237/17/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRA PN-Z-237/17/TP
29.3.2017 - Opširnije


Arhiva