Informacije o postupcima javne nabave

2019/S 0F5-0027994 - KRČENJE ŠUMA NA TRASI MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-410/19-SP
11.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027702 - OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PN-FR-429/19-AB
10.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027451 - UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/19-AB
9.7.2019 - Opširnije

PN-T-450/19-DT - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-450/19-DT
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0026394 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE REGIJA STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-365/19-AS
3.7.2019 - Opširnije

- ZAMJENA KONTEJNERA I ELEKTRO-INSTRUMENTALNE OPREME NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ/MRS LUDBREG po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-396/19-MB
2.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027300 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-397/19-DT
1.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0024097 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-386-19-TP
17.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023757 - DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-342/19-AB
12.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023656 - Revizija godišnjih financijskih izvještaja društva Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu i revizija godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu PN-FR-361/19-MB
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023546 - KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE USPOSTAVE RIZNICE PN-FR-315/19-AS
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025778 - NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-388/19-DT
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025766 - NADZOR STROJARSKO - MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-373/19-DT
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023347 - PN-FR-317/19/TP, OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-317/19/TP
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0022832 - Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike PLINACRO-a PN-FR-371/19-MB
5.6.2019 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA MRS ZAGREB JUG po sistemu „ključ u ruke“, PN-I-346/19-MB
28.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0021564 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-300/19-AS
27.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019821 - PN-I-304/19/TP, SUSTAV ZA AUDITIRANJE DOMENE PN-I-304/19/TP
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019895 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-273/19-AB
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019703 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-271/19-SP
13.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019531 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA (8 GRUPA) PN-Z-282-283-284-285-286-288-290-291/19-AS
10.5.2019 - Opširnije

- REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKI KROMATOGRAF (2 GRUPE) PN-T-164-311/19-AS
8.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0018946 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-270/19-DT
30.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0017328. - ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-236/19-AB
25.4.2019 - Opširnije

2019/ 0BU-00402 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-216/19-SP
23.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016495 - KONSOLIDACIJA / NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE PROCESNE MREŽE PN-I-238/19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016554 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-071-19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016170 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-195/19-AS
17.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0015586 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-119/19-AS
15.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013918. - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ-GRAD (ETAN-REKONSTRUKCIJA) PN-I-194/19-AB
8.4.2019 - Opširnije

2019/S0F5-0013115 - PN-I-098/19/TP, ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS ZAGREB JUG, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE PN-I-098/19/TP
3.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0014453 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-a, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE : 174-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 176-GRUPA REGIJA ISTOČNA HRVATSKA, 177-GRUPA GREGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-174, 176, 177/19-DT
1.4.2019 - Opširnije

- PROŠIRENJE KORPORATIVNE MREŽE ( nabava robe (mrežne opreme) i usluga održavanja postojeće i nove opreme) PN-I-127/19-MB
28.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012218 - MATERIJAL ZA AKZ PLINOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-154/19-DT
19.3.2019 - Opširnije

2019/S 063-147858 - Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom Naručitelja PN-Z-093/19-MB
12.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0001189 - REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA PN-I-719/18-DT
27.12.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 800/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije


Arhiva