Informacije o postupcima javne nabave

2018/S 0F5-0013393 - PN-T-215/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-215/18/TP
22.5.2018 - Opširnije

- GODIŠNJI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-050/18-AS
16.5.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0012824 - ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-226/18-ŽF
16.5.2018 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJE ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO) I TIPSKE KONTEJNERSKE MRS 2 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJU SIRAČ) PN-I-185/18-MB
3.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013223 - NABAVA OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-299/18-DT
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011456 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽ.-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM I STRAŽNIM RADOVIMA ZA MAG. PLINOVOD BOSILJEVO-SISAK DN 800/100 PN-I-267/18-DT
24.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010519 - PN-T-191/18/TP, VISOKOTLAČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-191/18/TP
23.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010998 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 254 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 255 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 256 – VW I ŠKODA VOZILA, GRUPA D) 257- CITROEN VOZILA, GRUPA E) 258 - MAZDA VOZILA, GRUPA F) 259 - NISSAN VOZILA, GRUPA G) 260 - IVECO VOZILA PN-Z-254-255-256-257-258-259-260/18-AS
23.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011340 - ZAMJENA LIRE I SEKCIJSKIH UVARNIH SLAVINA NA PLINOVODU BUDROVAC-DONJI MIHOLJAC DN 450 PN-T-229/18-MB
19.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011449 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-243/18-DT
16.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009760 - UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU I ODRŽAVANJE SUSTAVA SIGURNOSTI PN-PF-177/18-AS
16.4.2018 - Opširnije

2018/s 0F5-0009434 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA: PN-T-208,183/18-MB
12.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009356 - OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2018. GODINU PN-PF-245-18-LR
12.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009125 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-200/18-AS
9.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009399 - IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UPIS PRAVA SLUŽNOSTI, PN-I-230/18-DT PN-I-230/18-DT
6.4.2018 - Opširnije

- ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-142/18-ŽF
4.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0007929 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODOMA CIPS I DCVG;KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-169/18-MB
28.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008983 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN - BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-213/18-DT
27.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008980 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS IVANJA REKA, PN-I-209/18-DT PN-I-209/18-DT
23.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0007355 - NADOGRADNJA OKS REVITALIZACIJA III I IV DIO L i D PN-I-173/18-AS
22.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0006878 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKOG ČVORA ZABOK (PČ ZABOK) PN-I-070/18-MB
19.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0006193 - SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-T-145/18-MB
12.3.2018 - Opširnije

- PN-T-124/18/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-124/18/TP
8.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005411 - USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PLINACRO-A PN-T-041,067,086,088,098,827/18-MB
2.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005876 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD SOTLA JEZERIŠĆE DN 700/75 (HRVATSKI DIO), MP JEZERIŠĆE-ZABOK DN 700/75 I MP ZABOK-LUČKO DN 700/75 PN-I-106/18-DT
21.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004255 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-818/17-AS
9.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003190 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-29,30,38,27,33/18-MB
7.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001868 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-808/17-DT
25.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004041 - IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu "ključ u ruke" (Construction of the compressor station CS1 and reconstruction of the associated gas pipelines and facilities on a "turn key" basis) PN-I-794/17-ŽF
19.1.2018 - Opširnije


Arhiva