Informacije o postupcima javne nabave

2019/S 0F5-0009624 - ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOFRAFA PN-T-095/19-MB
14.3.2019 - Opširnije

- Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom Naručitelja PN-Z-093/19-MB
12.3.2019 - Opširnije

- PN-T-101/19/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-101/19/TP
12.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0009422 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-148/19-DT
7.3.2019 - Opširnije

2018/S 0F5-0007556 - VRATA ČISTAĆKIH GLAVA PN-T-108/19-MB
1.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0007014 - OBNOVA ORACLE LICENCI ZA 2019. GODINU PN-Z-085/19-AS
22.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006841 - USPOSTAVA REDUNDATNIH POSLOVNIH SERVISA PN-I-091/18-DT
21.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006274 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA IBM WEBSPHERE PORTAL PN-STU-048/19-AB
20.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006803 - POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI SCADA/SUKAP SUSTAVA PN-I-057/19-AS
20.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006613 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-079/19-AS
19.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006363 - KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-SKU-052/19-DT
18.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006231 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-014/19-AS
8.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004251 - IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE KOMPRESORSKE STANICE KS1 U VELIKOJ LUDINI PN-I-06/19-MB
5.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004376 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-36,20,29,33,34/19-MB
5.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004520 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2019 u četiri grupe PN-T-026-027-032-039/19-AS
4.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0003568 - OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA ZA OKS SUSTAV PN-STU-022/19-AS
30.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004549 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-037/19-DT
30.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002309 - USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-720,735,755,782,799/18-MB
21.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002133 - PN-T-783/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-783/18/TP
18.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0003930 - NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE PN-PF-788/18-DT
2.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002555 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-687/18-AS
28.12.2018 - Opširnije

2019/S 0F5-0001189 - REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA PN-I-719/18-DT
27.12.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I IZMJEŠTANJE DIJELA TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (1. faza) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-611/18-ŽF
22.11.2018 - Opširnije

- MIGRACIJA PODATAKA, IMPLEMENTACIJA I PRELAZAK SVIH FUNKCIONALNOSTI SUKAP SUSTAVA NA NOVU PLATFORMU PN-I-658/18-ŽF
15.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031742 - PLINOMJERI S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-652/18-AS
25.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0032904 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 bar I IZMJEŠTANJA DIJELA TRASE MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 bar, PN-I-612/18-DT PN-I-612/18-DT
18.10.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 800/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije


Arhiva