Službenik za informiranje

Branka Belamarić: branka.belamaric@plinacro.hr
telefon: (01) 6301 693; (01) 6301 777 (centrala)
faks: (01) 6301 787
Savska 88a, 10000 Zagreb


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu