Ove internetske stranice su u ranoj (beta) fazi.

Ukupni prihodi

u 000 HRK
Godina  
2008. 560.213
2009. 640.917
2010. 648.151
2011. 631.767
2012. 633.565
2013. 619.473
Sljedeća tema:
Ukupni rashodi