Sektor održavanja i razvoja transportnog sustava

Direktor: Vaclav Hlavaty
 
Tel: (01) 6301 624
Fax: (01) 6301 642
 
U nadležnosti Sektora održavanja i razvoja transportnog sustava obavljanje je djelatnosti transporta prirodnog plina kroz transportni sustav Republike Hrvatske, odnosno operativni nadzor i održavanje plinovoda i svih nadzemnih objekata transportnog sustava, planiranje i priprema projekata nacionalnog transportnog sustava i interkonekcija sa susjednim zemljama (uključujući svu tehničku dokumentaciju i koordiniranje ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti), vođenje izgradnje objekata transportnog sustava kao i opći, zaštitni i geodetski poslovi.

Sektor je zadužen je za suradnju s ministarstvima, europskim institucijama i hrvatskim tvrtkama vezano za energetske uvjete i suglasnosti i razvoj sustava kao i intenzivnu suradnju s predstavnicima državne uprave i lokalne uprave i samouprave. Također, nositelj je i koordinator međunarodnih aktivnosti tvrtke, uključujući i rad u stručnim tijelima, odnosno radnim grupama Europske komisije i pripremne aktivnosti za pristup EU fondovima.

Radi realizacije pojedinih projekata formiraju se i privremeni projektni interdisciplinarni timovi koji uključuju stručnjake iz drugih organizacijskih cjelina tvrtke.