Sektor razvoja i investicija

Direktor: Antun Kranjčec, dipl.ing.
 
Tel: (01) 6301 624
Fax: (01) 6301 642
 
Sektor razvoja i investicija provodi pripremu projekata nacionalnog transportnog sustava, tranzitnog sustava te interkonekcija sa susjednim zemljama, priprema svu tehničku dokumentaciju i koordinira ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti te vodi izgradnju objekata transportnog sustava u skladu s usvojenim terminskim planovima.

Također, zadužen je za suradnju s ministarstvima, europskim institucijama i hrvatskim tvrtkama vezano za energetske uvjete i suglasnosti i razvoj sustava kao i intenzivnu suradnju s predstavnicima državne uprave i lokalne uprave i samouprave.

Radi realizacije pojedinih projekata, formiraju se i privremeni projektni interdisciplinarni timovi koji uključuju stručnjake iz drugih organizacijskih cjelina tvrtke.