Objava informacija prema poglavlju VIII. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 - članak 30.

 Stavak   

Opis 

Poveznica 

Zadnje izmjene 
 
1. a.ii.
Planirani ugovoreni kapacitet na ulaznim i izlaznim točkama Planirani ugovoreni kapaciteti na ulaznim i izlaznim točkama
pri NCV-u

Planirani ugovoreni ugovoreni kapaciteti na ulaznim i izlaznim točkama
pri GCV-u 
1.12.2017.
 
1. b.i.  
Dozvoljeni prihod operatora transportnog sustava  Dozvoljeni prihod operatora transportnog sustava u regulacijskom razdoblju 2017. – 2021. 2.5.2018.
1. b.ii.   Informacije povezane s promjenema dozvoljenog prihoda od jedne godine do druge Dozvoljeni prihodi i pripadajući elementi za godine regulacijskog razdoblja  2.5.2018.

1. b.iii. 2.5.2018.____________
1.12.2017.

1. b.iv.
Prihod iz transportnih usluga Prihod iz transportnih usluga  2.5.2018.
1. b.v.   1. Odnos prihoda iz transportnih tarifa temeljenih na kapacitetu i robi 
2. Odnos prihoda iz transportnih tarifa na svim ulaznim i na svim izlaznim točkama
3. Odnos raspodjele prihoda između unutarsustavne i međusustavne upotrebe mreže na svim ulaznim i na svim izlaznim točkama 
1.12.2017.

1. b.vi.
Informacije povezane s prethodnim tarifnim razdobljem u pogledu usklađivanja regulatornog računa 1. Stvarno dobiven prihod, nedovoljno i prekomjerno ubiranje dopuštenog  prihoda i dio koji je pripisan regulatornom računu 
2. Razdoblje usklađivanja i uvedeni mehanizmi za poticaje 
2.5.2018.

 1. b.vii.
Planirana upotreba aukcijske premije Planirana upotreba aukcijske premije  1.12.2017.

 1. c.i.
Transportne tarife temeljene na robi  Transportne tarife temeljene na robi 
pri NCV-u

Transportne tarife temeljene na robi
pri GCV-u
2.5.2018.

 1. c.ii.
Netransportne tarife za nestandardne usluge Netransportne tarife za nestandardne usluge 1.12.2017.

 1. c.iii.
Referentne i druge cijene primjenjive na točkama koje nisu interkonekcije Referentne cijene i druge cijene primjenjive na točkama koje nisu interkonekcije pri NCV-u 
Referentne cijene i druge cijene primjenjive na točkama koje nisu interkonekcije pri GCV-u
2.5.2018.

2. a.i.
Razlika u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih u trenutačnomtarifnom razdoblju i tarifnom
razdoblju za koje se informacije objavljuju 
Razlika u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri NCV-u

Razlika u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri GCV-u
2.5.2018.

2. a.ii.
Procijenjene razlike u razini transportnih
tarifa za istu vrstu transportne usluge
primjenjivih u tarifnom razdoblju za koje se informacije objavljuju i u svakom tarifnom razdoblju u ostatku regulatornog razdoblja 
Procijenjene razlike u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri NCV-u 

Procijenjene razlike u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri GCV-u 
2.5.2018.