Objava informacija prema poglavlju VIII. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 - članak 30.

 Stavak   

Opis 

Poveznica 

Zadnje izmjene 
 
1. a.ii.
Planirani ugovoreni kapacitet na ulaznim i izlaznim točkama Planirani ugovoreni kapaciteti na ulaznim i izlaznim točkama
pri NCV-u

Planirani ugovoreni ugovoreni kapaciteti na ulaznim i izlaznim točkama
pri GCV-u 
15.02.2019.
 
1. b.i.  
Dozvoljeni prihod operatora transportnog sustava  Dozvoljeni prihod operatora transportnog sustava u regulacijskom razdoblju 2017. – 2021. 15.2.2019.
1. b.ii.   Informacije povezane s promjenema dozvoljenog prihoda od jedne godine do druge Dozvoljeni prihodi i pripadajući elementi za godine regulacijskog razdoblja  15.2.2019.

1. b.iii. 15.2.2019. 

1. b.iv.
Prihod iz transportnih usluga Prihod iz transportnih usluga  15.2.2019.
1. b.v.   1. Odnos prihoda iz transportnih tarifa temeljenih na kapacitetu i robi 
2. Odnos prihoda iz transportnih tarifa na svim ulaznim i na svim izlaznim točkama
3. Odnos raspodjele prihoda između unutarsustavne i međusustavne upotrebe mreže na svim ulaznim i na svim izlaznim točkama 
15.2.2019.

1. b.vi.
Informacije povezane s prethodnim tarifnim razdobljem u pogledu usklađivanja regulatornog računa 1. Stvarno dobiven prihod, nedovoljno i prekomjerno ubiranje dopuštenog  prihoda i dio koji je pripisan regulatornom računu 
2. Razdoblje usklađivanja i uvedeni mehanizmi za poticaje 
15.2.2019.

 1. b.vii.
Planirana upotreba aukcijske premije Planirana upotreba aukcijske premije  15.2.2019.

 1. c.i.
Transportne tarife temeljene na robi  Transportne tarife temeljene na robi 
pri NCV-u

Transportne tarife temeljene na robi
pri GCV-u
15.2.2019.

 1. c.ii.
Netransportne tarife za nestandardne usluge Netransportne tarife za nestandardne usluge 15.2.2019.

 1. c.iii.
Referentne i druge cijene primjenjive na točkama koje nisu interkonekcije Referentne cijene i druge cijene primjenjive na točkama koje nisu interkonekcije pri NCV-u 
Referentne cijene i druge cijene primjenjive na točkama koje nisu interkonekcije pri GCV-u
15.2.2019.

2. a.i.
Razlika u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih u trenutačnomtarifnom razdoblju i tarifnom
razdoblju za koje se informacije objavljuju 
Razlika u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri NCV-u

Razlika u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri GCV-u
15.2.2019.

2. a.ii.
Procijenjene razlike u razini transportnih
tarifa za istu vrstu transportne usluge
primjenjivih u tarifnom razdoblju za koje se informacije objavljuju i u svakom tarifnom razdoblju u ostatku regulatornog razdoblja 
Procijenjene razlike u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri NCV-u 

Procijenjene razlike u razini transportnih tarifa za istu vrstu transportne usluge primjenjivih za godine regulacijskog razdoblja
pri GCV-u 
15.2.2019.