Suradnja s arheologijom

Monografija "Zaštitna arheologija na magistralnom plinovodu Pula - Karlovac" Hrvatskog restauratorskog zavoda, suizdavača Plinacro d.o.o., ne samo da stručno i iscrpno dokumentira aktivnosti pri zaštiti kulturne baštine na strateški važnom velikom projektnom postignuću izgradnje plinovoda Pula - Karlovac, već svjedoči o skrbi koju Plinacro u svom poslovanju pridaje vrednovanju hrvatske kulturne baštine, ekologiji i generalno održivom razvoju.

"Sa zadovoljstvom ističem da je Plinacro jedna od tvrtki koje skrbe i u svakodnevnom poslovanju pravilno vrednuju hrvatsku kulturnu baštinu. Rječito o tome govori podatak da svim radovima na plinofikaciji Hrvatske prethode opsežni arheološki radovi koji se provode prema najvišim standardima struke i u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine RH, dopunskim pravilnicima te izdanim dokumentima Ministarstva kulture RH. A da je moguće pomiriti naoko dva suprotstavljena stajališta - zahtjeve za ubrzanom izgradnjom magistralnih i regionalnih plinovoda te istodobno očuvanje kulturnog nasljeđa koje se na tim dionicama otkrije - vidljivo je iz ove monografije koja je rezultat opsežnih arheoloških radova  na trasi magistralnog plinovoda Pula - Karlovac." Branko Radošević, predsjednik Uprave Plinacra

"Hrvatski restauratorski zavod provodio je najveći broj arheoloških radova vezanih uz izgradnju ovog plinovoda. Započelo je izradom konzervatorske studije, pod morem za područje Istarske županije te za kopneni dio Primorsko-goranske i Karlovačke županije. Prilikom izrade studija, osim ubiciranja dosad poznatih, otkrivena su i neka nova arheološka nalazišta. Nakon izrade studija, provedena su arheološka sondiranja na desetak mjesta pod morem i na kopnu. Prije početka gradnje plinovoda izvršena su dva zaštitna arheološka iskopavanja, na nalazištim Boškina - Krvavići kod Marčane i Gradišće - Orišje kod Bosiljeva. Tijekom građevinskih radova Hrvatski restauratorski zavod je provodio i arheološki nadzor na cijeloj trasi magistralnog plinovoda." mr.sc. Luka Bekić, pročelnik Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda