Natječaji za posao

Plinacro d.o.o. dana 25. srpnja 2016. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos
Plinacro d.o.o. dana 22. srpnja 2016. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos


Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje.