Natječaji za posao

Plinacro d.o.o. dana 19. listopada 2016. godine raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos.


Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje.