Natječaji za posao

I.

Poništava se djelomično javni natječaj za radno mjesto referent lll. - 1 izvršitelj/ica, VSS, dipl.oec. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 4 mjeseca u Službi prodaje transportnih kapaciteta, objavljen dana 22. srpnja 2016. godine na web stranicama Plinacra. Natječaj se poništava budući da kandidati koji su dostavili ponude ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za navedeno radno mjesto. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Plinacro d.o.o. dana 19. kolovoza 2016. godine raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos.


Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje.