Natječaji za posao

Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje.

Upite vezane uz kadrovska pitanja, možete uputiti na adresu kadrovska@plinacro.hr 

Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje.