Tarifne stavke i tarifni kalkulator

Iznosi tarifnih stavki za transport plina utvrđuju se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport prirodnog plina zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđivanje tarifnih stavki zasniva se na ulazno-izlaznom modelu.

Iznosi tarifnih stavki za transport prirodnog plina utvrđuju se za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava za pojedine godine regulacijskog razdoblja. Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine (od 2014. godine do 2016. godine), a trajanje narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

Vrste tarifnih stavki za transport plina su:
Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 17. prosinca 2018. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro (NN br. 111/2018).
Odlukom se određuju iznosi tarifnih stavki za transport plina za preostale godine drugog regulacijskog razdoblja, od 1. siječnja 2019. - 31. prosinca 2021. 
Odluka je važeća od 1. siječnja 2019. godine.Za regulacijsko razdoblje od 2017. do 2021. godine koristi se tarifni kalkulator izrađen temeljem Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13, 158/13, 118/15) i Odluke o iznosu tarifnih stavki (NN 127/2017i NN 111/18).

Plinacro je razvio novi tarifni kalkulator koji se nalazi unutar SUKAP sustava - javna objava, a dostupan je na sljedećoj poveznici: Tarifni kalkulator 
  

Izračun je informativnog karaktera.