Tarifne stavke i tarifni kalkulator

TARIFNE STAVKE ZA TRANSPORT PLINA
Iznosi tarifnih stavki za transport plina utvrđuju se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13). Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport prirodnog plina zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđivanje tarifnih stavki zasniva se na ulazno-izlaznom modelu. Iznosi tarifnih stavki za transport prirodnog plina utvrđuju se za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav i izlaza iz transpornog sustava za pojedine godine regulacijskog razdoblja. Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine (od 2014. godine do 2016. godine), a trajanje narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

Vrste tarifnih stavki za transport plina su:
Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 31. srpnja 2013. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro (NN 102/13). Odluka stupa na snagu od 1. siječnja 2014. godine.
 

Za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016. godine koristi se tarifni kalkulator izrađen temeljem Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13) i odluke o iznosu tarifnih stavki (NN 102/13). Izračun je informativnog karaktera.