Grupa Plinacro

Grupa PLINACRO energetski je subjekt reguliranog sektora. Djeluje od 1. svibnja  2009.,  a čine je društvo Plinacro d.o.o. kao matica, društvo Podzemno skladište plina d.o.o. kao ovisno društvo u 100 postotnom vlasništvu matice i društvo LNG Hrvatska d.o.o. kao zajednički kontrolirani subjekt u kojem Plinacro ima 50 postotni vlasnički udio.
Podzemno skladište plina d.o.o.  stečeno je 30. siječnja 2009. g.  potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji 100 postotnog poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina d.o.o. između Plinacra i Ine, koji je Odlukom o davanju suglasnosti odobrila Vlada Republike Hrvatske. Budući da su 30. travnja 2009. g. ispunjeni svi uvjeti preuzimanja, ugovoreni Ugovorom o kupoprodaji, Plinacro d.o.o. stekao je 100 postotni udio u tvrtki čija je osnovna djelatnost skladištenje prirodnog plina.
Za navedeni poslovni pothvat Plinacro je osigurao kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 70 mil. eura, a sve u cilju:
- razdvajanja infrastrukturnih energetskih djelatnosti transporta i skladištenja plina od trgovine prirodnim plinom, sve u skladu sa zakonskom
   regulativom i smjernicama EU;
- preuzimanja upravljanja i organiziranja djelatnosti skladištenja prirodnog plina u PSP Okoli kao zasad jedinom podzemnom skladištu prirodnog
   plina u RH, uključujući razvoj i transparentnost skladišnog poslovanja;
- ubrzanja realizacije Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske u segmentu razvoja skladišnih kapaciteta;
- optimizacije ulaganja u infrastrukturu;
- dugoročne kontrole Republike Hrvatske nad razvojem plinske infrastrukture, a radi postizanja veće neovisnosti i pouzdanije opskrbe plinom.

LNG Hrvatska d.o.o. osnovano je u lipnju 2010. g., u skladu s preporukom Vlade Republike Hrvatske, kao zajednička tvrtka Plinacra d.o.o. i HEP-a d.d. Svrha osnivanja zajedničke kompanije bila je preuzimanje 11 postotnog udjela u međunarodnom konzorciju Adria LNG d.o.o. koji je trebao realizirati projekt izgradnje LNG-terminala. Početi pregovori o ulasku u konzorcij prekinuti su krajem 2010. g. zbog odluke konzorcija Adria LNG da konačnu odluku o početku realizacije projekta odgodi do daljnjega.