Služba nabave

Direktorica: Matea Vidović
 
Tel: (01)  6301 636
Fax: (01) 6301 628
 
Nabavu roba, usluga i radova za potrebe Plinacra, prema planovima poslovanja i ulaganja u dugotrajnu imovinu, a sukladno zakonskim propisima, obavlja Služba nabave.

Postupci javne nabave provode se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, a svi ugovori sklopljeni u prethodnih sedam godina objavljuju se na internetskoj stranici Plinacra, čime se doprinosi transparentnosti javne nabave.