Služba pravnih i kadrovskih poslova

Direktorica: Vesna Rosandić

Tel: (01) 6301 751
Fax: (01) 6301 697

 
Služba pravnih i kadrovskih poslova zadužena je za sljedeće grupe poslova:
 
 
Prethodna tema:
Poslovne funkcije
Sljedeća tema:
Služba nabave