Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja koncept prema kojem poduzeća na dobrovoljnom principu integriraju skrb za društvena pitanja i zaštitu okoliša u poslovne aktivnosti i odnose s interesnim skupinama, što nedvojbeno odražava i dugogodišnja  nastojanja Plinacra d.o.o. da se na područjima primjene usvojenih poslovnih normi, optimiziranja uporabe prirodnih i ljudskih resursa te unapređenja društvene svijesti profilira u društvenoj zajednici prepoznatljivog promotora održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. 
Razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje - definicija je koja plastično ocrtava osnovni princip održivog razvoja te odražava i posljedična nastojanja potvrđivanja društveno  odgovornih kompanija unutar različitih interesnih grupa.  
Upravo stoga element nastupne sinergije  poslovnog svijeta u kreiranju odgovarajućega gospodarskog, socijalnog i političkog okruženja postaje važan čimbenik poslovne politike Plinacra d.o.o..
Usvajajući principe suvremenoga korporacijskog upravljanja i održivog razvoja u cjelini, usvojili smo i odlučnost daljnjega, kontinuiranog profiliranja dugoročne aktivne politike društveno odgovornog poslovanja.
 
Slijedom navedenih činjenica te Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009. godine, kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010 - 2012., Plinacro d.o.o. je formalizirao i sistematizirao već postojeće aktivnosti s novim, predviđenim Antikorupcijskim programom te usvojio i provodi Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa.