Javna nabava

ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
Plinacro d.o.o., obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, kao naručitelj objavljuje da s tvrtkama  Albatros jahte, d.o.o., Reneteh Ogulin, d.o.o., Energy 9, d.o.o., Semper d.o.o., VIVI-ING, d.o.o. te APZ-INŽENJERING, d.d.  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13.  Zakona o javnoj nabavi. Navedene tvrtke ne smiju biti niti podizvoditelji, sukladno članku 13. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi.
 
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVA IZVRŠENJA
Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi-stanje na dan 13.12.2013.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMASukladno čl. 21. ZOJN (90/11, 83/13 i 143/13) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-stanje na dan 13.12.2013.
 
INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2014/0BP-00068 - SPAJANJE POGONSKOG OBJEKTA U KUTINI NA POSTOJEĆI OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAV PN-I-286/14-ŽF
7.4.2014 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2014/S 005-0020618 - IMPLEMENTACIJA SUI SUSTAVA PN-UP-277/14-MM
18.4.2014 - Opširnije

2014/S 005 -0020607 - NADOGRADNJA CENTRALNOG POHRAMBENOG I POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA PN-UP-270/14-MM
18.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0020270 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJE MRS-ova PN-I-287/14-ŽF
16.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0020237 - Intervencija na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnog napajanja PN-T-231/14-GB
16.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0019165 - IZRADA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 2014. GODINI PN-I-161/14-ŽF
10.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0018953 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA (TRAJNOG NAPUŠTANJA) PLINSKOG ČVORA CEMENTARA I IZRADE BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE NA PLINOVODU DN 300 NAŠICE-SLAVONSKI BROD PN-T-227/14-MM
9.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0018171 - PN-T-157/14-VLB; NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA PN-T-157/14-VLB
6.4.2014 - Opširnije

- USLUGE GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-246/14-MM
3.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0017528 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 2014. GODINI PN-I-165/14-ŽF
2.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016594 - STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODIMA DN 500 IVANIĆ - KUTINA I DN 500 POPOVAČA - SISAK PN-T-244/14-ŽF
28.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016447 - POPRAVAK PLINOVODA DN 500 ZABOK - LUDBREG PN-T-197/14-ŽF
28.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016309 - PN-T-196,205,226/14-VLB; USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA STP-a - 3. GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-196,205,226/14-VLB
28.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016184 - INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-232/14-ŽF
27.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0015704 - REKONSTRUKCIJA PLINSKOG ČVORA (PČ) KOZARAC PN-I-247/14-ŽF
26.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0015748 - Izgradnja pogonskog objekta Ogulin PN-I-242/14-GB
26.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0015444 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MP SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-215/14-ŽF
25.3.2014 - Opširnije

2014/s 005-0014588 - ZAMJENA DIMNJAKA NA KOTLOVNICAMA MRS-ova PN-T-208/14-ŽF
20.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0014199 - PN-T-224/14/TP, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-224/14/TP
19.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0014222 - PN-T-202/14/TP, SERVIS I ZAMJENA ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-202/14/TP
19.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0013518 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-102/14-ŽF
14.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0012761 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP--a - 5. grupa predmeta nabave PN-T-127,198,199,211,212/14-VLB
12.3.2014 - Opširnije

2014/S 015-0016879 - OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA ORACLE PROIZVODE PN-UP-003/14-MM
12.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011954 - Nabava plinomjera interne potrošnje PN-T-116/14-GB
10.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011877 - PN-T-190/14/TP, ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-190/14/TP
7.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011862 - PN-SKU-203/14/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-203/14/TP
7.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0013683 - ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-229/14-MM
6.3.2014 - Opširnije

2014/S 005 0010550 - Nabava kompozitnih obujmica PN-T-176/14-GB
3.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011438 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-182/14-MM
27.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0010298 - PN-T-134/14; ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA; PN-T-134/14-VLB
27.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0009452 - PN-UP-142/14-VLB; LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-142/14-VLB
24.2.2014 - Opširnije


Arhiva