Sustav upravljanja kvalitetom

S osnivanjem Plinacra donesena je i odluka o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000. Norma je shvaćena kao dobra podloga za postizanje učinkovitog poslovanja, trajno poboljšanje sustava kvalitete u svrhu povećanja djelotvornosti svih poslovnih procesa, kao i zadovoljstva korisnika naše usluge transporta prirodnog plina.

Sustav upravljanja kvalitetom certificiran je prema ISO 9001:2000. prvi put 10. i 11. lipnja 2003., a njegova treća recertifikacija obavljena je 18. i 19. travnja 2012. U travnju 2012. godine sustav je recertificiran prema ISO normi 9001:2008. za novo trogodišnje razdoblje valjanosti certifikata. Trajnim opredjeljenjem Uprave Društva za sustav upravljanja kvalitetom, ciljevi poboljšanja i unaprijeđenja valoriziraju se i utvrđuju početkom svake godine.