Plinacro Grupa

Plinacro Grupa je energetski subjekt reguliranog sektora. Djeluje od 1. svibnja 2009. godine, a čine je društvo Plinacro d.o.o. kao matica i društvo Podzemno skladište plina d.o.o. kao  ovisno društvo u 100-postotnom vlasništvu matice.
Prethodna tema:
Osnovni podaci