Usluge operatora transportnog sustava

Operator transportnog sustava pruža usluge korištenja stalnogprekidivog kapaciteta, na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj razini, temeljem ugovora o transportu plina sklopljenih između operatora transportnog sustava i korisnika transportnog sustava i pod uvjetima utvrđenima pozitivnim pravnim propisima.
Operator transportnog sustava nudi samo one usluge koje može osigurati uzevši u obzir tehničke parametre transportnog sustava i obveze temeljem postojećih ugovora o transportu plina.

Stalni kapacitet

Stalni kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti na svim ulazima u transportni sustav i na svim izlazima iz transportnog sustava na kojima postoji slobodni stalni kapaciteti.
Stalni kapacitet može se ugovoriti kao: Prekidivi kapacitet

Operator transportnog sustava nudi mogućnost rezervacije prekidivog kapaciteta na ulazu u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava na kojima nema slobodnog stalnog kapaciteta.
Prekidivi kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinom ulazu u transportni sustav i na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.
Prekidivi kapacitet može se ugovoriti kao : Povratni kapacitet

Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportngo sustava će nuditi mogućenost rezervacije povratnog kapaciteta od 1. lipnja 2014. godine.

Informacije o slobodnom stalnom i prekidivom možete pronaći ovdje.

NESTANDARDNE USLUGE

Sukladno članku 20. stavku 1. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je 17. siječnja 2014. godine donijela Odluku o iznosu prosječnih cijena radnog sata za prvo regulacijsko razdoblje.

Temeljem navedene Metodologije i Odluke, Plinacro kao operator transportnog sustava donio je cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016.

Cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016. možete pronaći ovdje.