Usluge operatora transportnog sustava

STANDARDNE USLUGE

Kapaciteti transportnog sustava na ulazu u transportni sustav i kapaciteti transportnog sustava na izlazu iz transportnog sustava dostupni su kroz različite vrste usluga i mogu se ugovarati neovisno i samostalno.

Operator transportnog sustava pruža usluge korištenja stalnog, prekidivog i povratnog kapaciteta, na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj razini, temeljem ugovora o transportu plina sklopljenih između operatora transportnog sustava i korisnika transportnog sustava.

Operator transportnog sustava nudit će samo one usluge koje može osigurati uzevši u obzir tehničke parametre transportnog sustava i obveze temeljem postojećih ugovora o transportu.

Stalni kapacitet

Stalni kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti na svim ulazima u transportni sustav i na svim izlazima iz transportnog sustava na kojima postoji slobodni stalni kapaciteti. Informacije o slobodnom stalnom kapacitetu objavljene su na službenoj web stranici operatora transportnog sustava.

Stalni kapacitet može se ugovoriti kao:
Prekidivi kapacitet

Operator transportnog sustava nudi mogućnost rezervacije prekidivog kapaciteta na ulazu u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava na kojem nema slobodnog stalnog kapaciteta. Prekidivi kapacitet može se ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinom ulazu u transportni sustav i/ili na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.

Informacije o slobodnom prekidivom kapacitetu objavljene su na službenoj web stranici operatora transportnog sustava.
Prekidivi kapacitet može se ugovoriti kao :
Povratni kapacitet

Povratni kapacitet može se ugovoriti najviše do iznosa ukupno ugovorenog stalnog kapaciteta na jednosmjernoj interkonekciji. Ugovoreni povratni kapacitet može se koristiti samo do iznosa do kojeg smjer fizičkog protoka na jednosmjernoj interkonekciji, temeljem zaprimljenih nominacija za pojedini plinski dan, ostaje isti.

Informacije o slobodnom povratnom kapacitetu bit će objavljene na web stranici operatora transportnog sustava.

Povratni kapacitet može se ugovoriti kao:povratni kapacitet na godišnjoj razini:

Cijena usluga transporta plina utvrđuje se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13158/13). Iznosi tarifnih stavki za transport prirodnog plina utvrđeni su za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava za pojedine godine regulacijskog razdoblja. Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine (od 2014. godine do 2016. godine), a trajanje narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

Vrste tarifnih stavki za transport plina su:

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 31. srpnja 2013. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro (NN 102/13). Odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine.


Sukladno Odluci, važeće tarifne stavke za transport plina za kalendarsku 2015. godinu su:
 
  Vrste tarifnih stavki za transport plina
Tarifne stavke za 2015. godinu
(bez PDV-a)
  Tarifna stavka za ulaz na interkonekciji 3,0183 kn/kWh/dan  
  Tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje 2,7165 kn/kWh/dan  
  Tarifna stavka za ulaz iz skladišta plina 0,3018 kn/kWh/dan  
  Tarifna stavka za izlaz na interkonekciji 5,4749 kn/kWh/dan  
  Tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj 0,8212 kn/kWh/dan  
  Tarifna stavka za količinu plina 0,0019 kn/kWh  
 
Informativni izračun naknada za korištenje transportnog sustava, možete pronaći ovdje.
 
NESTANDARDNE USLUGE

Sukladno članku 20. stavku 1. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je 17. siječnja 2014. godine donijela Odluku o iznosu prosječnih cijena radnog sata za prvo regulacijsko razdoblje.

Temeljem navedene Metodologije i Odluke, Plinacro kao operator transportnog sustava donio je cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016.

Cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016. možete pronaći ovdje