Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2016/ 0BP-00374 - USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA IVANIĆ GRAD, KUTINA I DUGOPOLJE PN-T-297/302/440/16-MV
15.7.2016 - Opširnije

2016/0BP-00373 - USLUGE GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAK PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-446/16-AS
15.7.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00342 - POBOLJŠANJE TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SVOJSTAVA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U DONJEM MIHOLJCU PN-T-434/16-MV
30.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00336 - STRUČNI POSLOVI SREĐIVANJA, VREDNOVANJA, POPISIVANJA, IZLUČIVANJA I TEHNIČKOG OPREMANJA ARHIVSKOG GRADIVA U PLINACRU ZA RAZDOBLJE 1977.-2015. G. PN-SKU-438/16-NV
29.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00323 - PODVODNI PREGLED - SNIMANJE OPTIČKOG KABELA I PRIOBALNE ZAŠTITE PN-T-404/16-NV
21.6.2016 - Opširnije

2016/0BP-00300 - PN-SKU-388/16/TP, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-SKU-388/16/TP
13.6.2016 - Opširnije

2016/0BP-00289 - GRADNJA PRIKLJUČKA SVJETLOVODNIM KABELOM ZA POGONSKI OBJEKT U OGULINU po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-377/16-MB
8.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00256 - USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA ČAKOVEC, SLAVONSKI BROD, KUTINA I DUGOPOLJE PN-T-333-329-296-331/16-AS
1.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00255 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO, SAVSKA 88A, ZAGREB PN-SKU-344/16-AS
1.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00176 - POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PREMA NALAZU PCM-a U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-193/16-AS
22.4.2016 - Opširnije

2016/0BP-00156 - HARDVERSKO GODIŠNJE ODRŽAVANJE CENTRALNOG POSLUŽITELJSKOG I POHRAMBENOG SUSTAVA IZVAN JAMSTVENOG ROKA PN-UP-199/16-VLB
12.4.2016 - Opširnije

2016/OBP-00131 - POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-141,146/16-VLB
1.4.2016 - Opširnije

2016/0BP-00132 - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-a PN-T-045,077,091,095,099/16-VLB
1.4.2016 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2016/S 005-15408 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-444/16-MB
11.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014776 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-SKU-373/16-ŽF
4.7.2016 - Opširnije

201/S 005-0014792 - IZRADA REVIDIRANOG INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( LUČKO-ZABOK- ROGATEC) PN-I-397/16-MB
4.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014199 - PN-SKU-415/16/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-415/16/TP
27.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014000 - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-401/16-MB
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013947 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC - DARUVAR DN 150/50 PN-I-357/16-ŽF
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013987 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-417/16-MB
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013869 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-408/16-MV
21.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013535 - SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-UP-403/16-MV
17.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013875 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-394/16-AS
17.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013455 - PN-T-353/16/TP, INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-353/16/TP
16.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013143 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA SUKAP SUSTAVA PN-I-389/16-MV
13.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012859 - NOVE ORACLE TEHNOLOŠKE LICENCE PN-UP-241/16-VLB
9.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012685 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA: PN-I-362/16-MB
8.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012428 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-206/16-MV
7.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012214 - PREGLED SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE NA OBJEKTIMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-T-292/16-AS
6.6.2016 - Opširnije

2016/S05-000369 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 3 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-218,221,222/16-VLB
29.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006536 - REVITALIZACIJA SCADA SUSTAVA PN-I-188/16-ŽF
24.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003057 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TP ISTOČNA HRVATSKA U 2016. GODINI PT-027/16-AS
15.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003020 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-13/16-MB
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003088 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-020,021,028,037/16-VLB
12.2.2016 - Opširnije

2015/S 005-0039352 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA U PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU po sistemu „ključ u ruke“–FAZA II PN-I-695/15-MB
23.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029245 - PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
28.8.2015 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost