Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2014/ 0BP-00395 - STROJARSKO-MONTAŽNA PRILAGODBA MJERNIH LINIJA NA OBJEKTIMA SUSTAVA TRANSPORTA PLINA; PN-T-554/14-LR PN-T-554/14-LR
24.9.2014 - Opširnije

2014/ 0BP-00411 - AUTODESK INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE LICENČNA PODRŠKA I ODRŽAVANJE PN-UP-569/14-MM
19.9.2014 - Opširnije

2014/ 0BP-00393 - VIRTUALIZACIJA KLIJENTSKOG OKRUŽENJA ZA SIGURNA E-PLAĆANJA PN-UP-559/14-MM
17.9.2014 - Opširnije

2014/0BP-00397 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE ZA MRS LEGRAD I MRS OSIJEK III PN-I-563/14-VLB
15.9.2014 - Opširnije

2014/ 0BP-00363 - ZAŠTITA PLINOVODA NA PRELAZU VODOTOKA ZA REGIJE SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-501/525/14-MM
1.9.2014 - Opširnije

2014/ 0BP-00322 - IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ PN-I-463/14-LR
30.7.2014 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2014/S 005-0049253 - PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRA, TE NADOGRADNJA I PRESELJENJE POSTOJEĆEG NADZORNOG CENTRA PN-I-573/14-ŽF
24.10.2014 - Opširnije

2014/S 005-0046494 - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-568/14-ŽF
7.10.2014 - Opširnije

PN-SKU-583/14-VLB - POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-a, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-583/14-VLB
29.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0044763 - Rekonstrukcija MRS Šenkovec-ugradnja kontejnerske MRS 2x4000, 50 bar PN-I-546/14-GB
24.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0043685 - USLUGE ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-UP-529/14-VLB
17.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0043452 - PN-UP-528/14/TP, PISAČI I SCANERI PN-UP-528/14/TP
16.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0042751 - PROŠIRENJE FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA NA SATNO OČITAVANJE PN-T-522/14-ŽF
10.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0042841 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP-a - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-517,519,523,524,526,527/14-VLB
10.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0043677 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2014. DO 2016. GODINE PN-I-506/14-MM
10.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0042473 - IMPLEMENTACIJA PISMOHRANE PN-UP-393/14-MM
3.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0040178 - PREGLED KOTLOVNICA I DIMNJAKA PN-SKU-515/14-VLB
22.8.2014 - Opširnije

PN-T-505/14/TP - IZRADA, ISPORUKA I MONTAŽA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA I OSTALE OPREME ZA POSLOVNE OBJEKTE U VODNJANU, ČAKOVCU, KUTINI, SLAVONSKOM BRODU, RIJECI I DUGOPOLJU PN-T-505/14/TP
11.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0038621 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2014. DO 30.09.2015 PN-T-430/14-LR
11.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0038684 - PN-T-436/14/TP, SPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-436/14/TP
8.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036860 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-480/14-ŽF
28.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036628 - IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI, IZRADA FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE I PROVEDBA OPERATIVNOG PLANIRANJA I KONTROLE IZVRŠENJA PROJEKTA KOMPRESORSKE STANICE NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE PN-I-418/14-ŽF
25.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036330 - PN-SKU-484/485/486/14/TP, NABAVA NOVIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA po grupama kako slijedi: 1. GRUPA - PN-SKU-484/14/TP - NABAVA NOVIH OSOBNIH VOZILA (SREDNJE KLASE I SREDNJE NIŽE KLASE) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 2. GRUPA - PN-SKU-485/14/TP - NABAVA NOVIH TERETNO DOSTAVNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 3. GRUPA - PN-SKU-486/14/TP - NABAVA NOVIH KOMBINIRANIH VOZILA (ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-SKU-484/485/486/14/TP
24.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036055 - PN-T-467/468/469/14/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 GODINI po grupama kako slijedi:GRUPA A) -467- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ POSAVINA IVANIĆ GRAD, GRUPA B) -468- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ MOSLAVINA KUTINA, GRUPA C) -469- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ PODRAVINA ĐURĐEVAC PN-T-467/468/469/14/TP
23.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0035988 - PN-T-471,473/14-VLB; ZIMSKA SLUŽBA U 2014./2015. GODINI - 2 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-471,473/14-VLB
22.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0033272 - REKONSTRUKCIJA PLINSKOG ČVORA (PČ) KOZARAC PN-I-435/14-ŽF
8.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0031852 - Izrada geodetskih eleborata izvlaštenja i parcelacijskih elaborata za magistralni plinovoda Split-Ploče DN 800/75 PN-I-383/14-GB
1.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0029531 - PN-SKU-283/14-VLB, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-a, PN-SKU-283/14-VLB PN-SKU-283/14-VLB
11.6.2014 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost