Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2017/ 0BP-00560 - PRILAGODBA MJERNIH LINIJA ZA UGRADNJU ROTACIJSKIH PLINOMJERA PN-T-492/17-AS
25.8.2017 - Opširnije

2017/ 0BP-00546 - PN-PF-476/17/TP, HARDVERSKO ODRŽAVANJE CENTRALNOG POSLUŽITELJSKOG I POHRAMBENOG SUSTAVA PN-PF-476/17/TP
11.8.2017 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA OMANOVAC-DARUVAR I KNEGINEC-VARAŽDIN po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-571/17-MB
18.10.2017 - Opširnije

- PN-I-556/17/TP, IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC – LIPOVICA po sistemu “ključ u ruke” PN-I-556/17/TP
18.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021291 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ROGATEC-ZABOK I REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC PN-I-579/17-DT
16.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021363 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-594/17-AS
16.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020702 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-555/17-ŽF
6.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020548 - VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA; VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-393/17-AS
5.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020464 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-554/17-ŽF
4.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020179 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM, GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC-OSIJEK DN 300/50 PN-I-582/17-MB
29.9.2017 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-526/17-MB
21.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019517 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-522/17-MB
21.9.2017 - Opširnije

201/S0F5-0019349 - PN-I-543/17/TP, IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA,ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA PČ SLOBODNICA - MRČ SL. BROD DN 500/75 I ODVOJNI PLINOVOD MRČ SL. BROD - MRS SL. BROD ISTOK, SUKLADNO DON PN-I-543/17/TP
20.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019292 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA u 2018. godini po grupama: A) 460-REGIJA ZAP HRV, B) 485-REG SJEV HRV, C) 500-REGIJA IST HRV, D) 506-REGIJA SRED HRV, E) 509-REGIJA JUŽ HRV, F) 510-PO IVANIĆ GRAD PN-T-460-485-500-506-509-510/17-AS
18.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019294 - ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-575/17-ŽF
18.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019067 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-498/17-DT
14.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019072 - REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE S UGRADNJOM PN-T-489/17-DT
14.9.2017 - Opširnije

2017/S F15-0021267 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G10 DO G4000 PN-T-448/17-DT
25.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0016879 - SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-PF-483/17-AS
16.8.2017 - Opširnije

- IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE POGONSKIH OBJEKATA PLINSKOG TRANSWPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A I UPRAVNE ZGRADE PLINACRA U ZAGREBU, FAZA III. PN-I-471/17-MB
9.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0017072 - REVITALIZACIJA PLINOVODA KOZARAC-STRUŽEC UVLAČENJEM FLEKSIBILNIH CIJEVI PN-I-484/17-DT
1.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0014511 - Revizija temeljnih financijskih izvještaja Plinacro-a i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu PN-PF-437-17-LR
11.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012427 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-418/17-AS
20.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009078 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA -Pac Ex 2, Multiwarn II, Miniwarn B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-252-17-VLB
12.5.2017 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost