Podaci za korisnike

Transport plina obavlja se kao javna usluga i regulirana energetska djelatnost.
Plinacro kao operator transportnog sustava obavlja uslugu transporta plina koja se Zakonom o tržištu plina (NN 28/13) definira kao prijenos plina kroz transportni sustav, isključujući opskrbu i trgovinu plinom, a uključujući tranzit plina i pomoćne usluge (sve usluge koje su potrebne za pristup i rad transportnog sustava).
Usluga transporta plina je dostupna svim korisnicima transportnog sustava po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa transportnom sustavu i korištenja usluge transporta plina, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema nače­lima javnosti rada i nadzora zakonom određenih tijela.
Pristup transportnom sustavu omogućava se u skladu s načelom reguliranog pristupa treće strane, a uvjeti pristupa sustavu nediskriminirajući su i jednaki za sve korisnike transportnog sustava.
 
Prava i obveze sudionika na tržištu plina propisani su energetskim zakonima usklađenim s Trećim paketom energetskih zakona EU. Pregled svih važećih zakona i propisa koji se odnose na obavljanje energetske djelatnosti transporta plina možete naći u dijelu Zakonska regulativa.