Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2016/ 0BP-00431 - GRADNJA PRIKLJUČKA SVJETLOVODNIM KABELOM ZA POGONSKI OBJEKT U STANKOVCIMA po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-506/16-MB
16.8.2016 - Opširnije

2016/0BP-00401 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC PN-I-487/16-MB
29.7.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00400 - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA PN-UP-474/16-MV
29.7.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00374 - USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA IVANIĆ GRAD, KUTINA I DUGOPOLJE PN-T-297/302/440/16-MV
15.7.2016 - Opširnije

2016/0BP-00373 - USLUGE GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAK PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-446/16-AS
15.7.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00342 - POBOLJŠANJE TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SVOJSTAVA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U DONJEM MIHOLJCU PN-T-434/16-MV
30.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00336 - STRUČNI POSLOVI SREĐIVANJA, VREDNOVANJA, POPISIVANJA, IZLUČIVANJA I TEHNIČKOG OPREMANJA ARHIVSKOG GRADIVA U PLINACRU ZA RAZDOBLJE 1977.-2015. G. PN-SKU-438/16-NV
29.6.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00323 - PODVODNI PREGLED - SNIMANJE OPTIČKOG KABELA I PRIOBALNE ZAŠTITE PN-T-404/16-NV
21.6.2016 - Opširnije

2016/0BP-00289 - GRADNJA PRIKLJUČKA SVJETLOVODNIM KABELOM ZA POGONSKI OBJEKT U OGULINU po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-377/16-MB
8.6.2016 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-508/16-MV
23.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018257 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA REGIJA u 2016/2017. godini po grupama kako slijedi: GRUPA A) 476 - REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) 492 - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA; PN-T-476-492-AS PN-T-476-492-AS
16.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018372 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA po grupama kako slijedi: GRUPA A) 402- REGIJA JUŽNA HRVATSKA GRUPA B) 414- REGIJA SJEVERNA HRVATSKA GRUPA C) 420- REGIJA ZAPADNA HRVATSKA PN-T-402-414-420/16-AS
16.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018387 - „USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA po grupama kako slijedi: GRUPA A) 409 - REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) 432 - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA GRUPA C) 441 - PJ ODRŽAVANJA I SKLADIŠTENJA PN-T-409-432-441/16-AS
16.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017889 - ZIMSKA SLUŽBA U 2016/2017 po grupama kako slijedi: GRUPA A) 411-412-413 GRUPA B) 435-436 PN-T-411-412-413-435-436/16-AS
8.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017885 - ZIMSKA SLUŽBA U 2016/2017 po grupama kako slijedi: GRUPA A) 390-391-932 GRUPA B) 418 GRUPA C) 422 PN-T-390-391-392-418-422/16-AS
7.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-00172425 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-501/16-MB
2.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017155 - PODATKOVNO POVEZIVANJE OBJEKATA II. FAZE TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEL L2 VPN MPLS MREŽE PN-I-488/46-ŽF
29.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018074 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-424/16-ŽF
28.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-15408 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-444/16-MB
11.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0015719 - PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-SKU-450/16-NV
5.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014776 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-SKU-373/16-ŽF
4.7.2016 - Opširnije

201/S 005-0014792 - IZRADA REVIDIRANOG INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( LUČKO-ZABOK- ROGATEC) PN-I-397/16-MB
4.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014199 - PN-SKU-415/16/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-415/16/TP
27.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014000 - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-401/16-MB
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013987 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-417/16-MB
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013869 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-408/16-MV
21.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013535 - SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-UP-403/16-MV
17.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013875 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-394/16-AS
17.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013455 - PN-T-353/16/TP, INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-353/16/TP
16.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013143 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA SUKAP SUSTAVA PN-I-389/16-MV
13.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012859 - NOVE ORACLE TEHNOLOŠKE LICENCE PN-UP-241/16-VLB
9.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012428 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-206/16-MV
7.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012214 - PREGLED SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE NA OBJEKTIMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-T-292/16-AS
6.6.2016 - Opširnije

2016/S05-000369 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 3 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-218,221,222/16-VLB
29.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006536 - REVITALIZACIJA SCADA SUSTAVA PN-I-188/16-ŽF
24.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003057 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TP ISTOČNA HRVATSKA U 2016. GODINI PT-027/16-AS
15.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003088 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-020,021,028,037/16-VLB
12.2.2016 - Opširnije

2015/S 005-0039352 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA U PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU po sistemu „ključ u ruke“–FAZA II PN-I-695/15-MB
23.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029245 - PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
28.8.2015 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost