Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2018/ 0BP-00167 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama središnja i južna Hrvatska PN-T-077,116-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00171 - USLUGA OBNOVE LICENCI ZA SIGURNOSNE UREĐAJE „FireEye“ I „Alien Vault“ PN-PF-138/18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00148 - SUSTAV ZA EVIDENTIRANJE I ARHIVIRANJE TELEFONSKIH POZIVA PN-STU-149/18-MB
9.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00135 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U REGIJAMA: SREDIŠNJA, SJEVERNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-087-093-098-099/17-AS
2.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00072 - OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA ZA SIGURNOSNE SUSTAVE SUKAP SUSTAVA PN-STU-056/18-NV
14.2.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00037 - NAJAM OPTIČKIH PARICA; PN-STU-821/17-AS PN-STU-821/17-AS
25.1.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2018/S 0F5-0006878 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKOG ČVORA ZABOK (PČ ZABOK) PN-I-070/18-MB
19.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0006193 - SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-T-145/18-MB
12.3.2018 - Opširnije

- PN-T-124/18/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-124/18/TP
8.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005510 - ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-064/18-AS
5.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005411 - USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PLINACRO-A PN-T-041,067,086,088,098,827/18-MB
2.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

- ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-142/18-ŽF
28.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005876 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD SOTLA JEZERIŠĆE DN 700/75 (HRVATSKI DIO), MP JEZERIŠĆE-ZABOK DN 700/75 I MP ZABOK-LUČKO DN 700/75 PN-I-106/18-DT
21.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004147 - Kromatografske analize prirodnog plina PN-STU-055-18-LR
16.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003620 - Obnova licenci i godišnje podrške proizvođača, nova licenca s podrškom proizvođača za OKS sustav PN-STU-072-18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004255 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-818/17-AS
9.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003190 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-29,30,38,27,33/18-MB
7.2.2018 - Opširnije

2018/S F15-0004758 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI D. MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-068/18-DT
5.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0002315 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA „IBM“ SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-STU-829/17-LR
29.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001868 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-808/17-DT
25.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001995 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2018-2019 GODINI; PN-PF-664/17-AS PN-PF-664/17-AS
25.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004041 - IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu "ključ u ruke" (Construction of the compressor station CS1 and reconstruction of the associated gas pipelines and facilities on a "turn key" basis) PN-I-794/17-ŽF
19.1.2018 - Opširnije

- PN-Z-799/17/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-799/17/TP
16.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001656 - ISPORUKA SLAVINA, AKTUATORA, MJERILA PROTOKA, KROMATOGRAFA I OSTALE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 TE IZRADA I ISPORUKA KONTEJNERSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE, PN-I-787/17-DT PN-I-787/17-DT
12.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0000440 - PN-PF-804/17/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a I VOZILA U LEASINGU PN-PF-804/17/TP
8.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0000555 - PN-I-789/17-AS; STRUČNI NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE IZGRADNJE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 TE REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC-LIPOVICA DN 80/50 PN-I-789/17-AS
5.1.2018 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA OMANOVAC-DARUVAR I KNEGINEC-VARAŽDIN po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-571/17-MB
18.10.2017 - Opširnije

- PN-I-560/17/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI, BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-560/17/TP
9.10.2017 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost