Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2017/ 0BP-00738 - OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU "SUKAP" SUSTAVA PN-STU-688-17-LR
28.11.2017 - Opširnije

2017/ 0BP-00739 - USLUGA ODRŽAVANJA I IT PODRŠKE PORTALSKE INFRASTRUKTURE "SUKAP" SUSTAVA PN-STU-689/17-LR
28.11.2017 - Opširnije

2017/ 0BP-00663 - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA PN-PF-619/17-NV
25.10.2017 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2017/S 0F5-0026173 - NABAVA ULOŽAKA PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-699/17-AS
11.12.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0026400 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA PN-Z-737/17-AS
11.12.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0025323 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM, GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC-OSIJEK DN 300/50 PN-I-706/17-MB
1.12.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0025534 - MOBILNE USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PN-Z-713/17-DT
29.11.2017 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD, UKLJUČUJUĆI NABAVU OPREME I MATERIJALA, po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-628/17-MB
17.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0023658 - INSPEKCIJA NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM ČELIČNIH CIJEVI I OPREME NA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC – DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC – VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-604-17-LR
14.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0023231 - PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE – UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA: MRS MAGADENOVAC, MRS BREZINE, MRS POLJANA, MRS DUBROVČAN, MRS DONJI ANDRIJEVCI, MRS LEGRAD, MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC S PRIPADAJUĆIM SPOJNIM PLINOVODOM, MRS DUGO SELO II S PRIPADAJUĆIM SPOJNIM PLINOVODOM I MRS KUTINA II S PRIPADAJUĆIM ZAMJENSKIM SPOJNIM PLINOVODOM PN-I-635/17/NV
8.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021869 - Zimska služba u 2017-2018 godini po grupama PN-T-513,518,519,520,534,535,536,538,539,540/17-LR
23.10.2017 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA OMANOVAC-DARUVAR I KNEGINEC-VARAŽDIN po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-571/17-MB
18.10.2017 - Opširnije

- PN-I-556/17/TP, IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC – LIPOVICA po sistemu “ključ u ruke” PN-I-556/17/TP
18.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021511 - Usluga servisa i popravka slavina klase 150 i 300 PN-T-397-17-LR
18.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021291 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ROGATEC-ZABOK I REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC PN-I-579/17-DT
16.10.2017 - Opširnije

- PN-I-560/17/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI, BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-560/17/TP
9.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020702 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-555/17-ŽF
6.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020548 - VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA; VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-393/17-AS
5.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020464 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-554/17-ŽF
4.10.2017 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-526/17-MB
21.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019517 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-522/17-MB
21.9.2017 - Opširnije

201/S0F5-0019349 - PN-I-543/17/TP, IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA,ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA PČ SLOBODNICA - MRČ SL. BROD DN 500/75 I ODVOJNI PLINOVOD MRČ SL. BROD - MRS SL. BROD ISTOK, SUKLADNO DON PN-I-543/17/TP
20.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019292 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA u 2018. godini po grupama: A) 460-REGIJA ZAP HRV, B) 485-REG SJEV HRV, C) 500-REGIJA IST HRV, D) 506-REGIJA SRED HRV, E) 509-REGIJA JUŽ HRV, F) 510-PO IVANIĆ GRAD PN-T-460-485-500-506-509-510/17-AS
18.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019294 - ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-575/17-ŽF
18.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019067 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-498/17-DT
14.9.2017 - Opširnije

- IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE POGONSKIH OBJEKATA PLINSKOG TRANSWPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A I UPRAVNE ZGRADE PLINACRA U ZAGREBU, FAZA III. PN-I-471/17-MB
9.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0017072 - REVITALIZACIJA PLINOVODA KOZARAC-STRUŽEC UVLAČENJEM FLEKSIBILNIH CIJEVI PN-I-484/17-DT
1.8.2017 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost