Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2018/ 0BP-00590 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-376/18-NV
2.7.2018 - Opširnije

2018/0BP-00592 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-324-327-329-336/18-AS
29.6.2018 - Opširnije

2018/0BP-00570 - SANACIJA SVJETLARNIKA NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a U IVANIĆ GRADU PN-T-312/18-VLB
25.6.2018 - Opširnije

2018/0BP-00571 - REKONSTRUKCIJA MRČ ZABOK PN-I-447/18-MB
21.6.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00554 - GODIŠNJI PREGLED I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA ČELIČNIH REŠETKASTIH ANTENSKIH STUPOVA PN-STU-314/18-NV
19.6.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00543 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM PO PLINACRO-a SAVSKA 88a i JARNOVIĆEVA 17, ZAGREB PN-Z-322/18-AS
14.6.2018 - Opširnije

2018/0BP-00518 - REKONSTRUKCIJA MRČ ZABOK po sistemu "ključ u ruke" PN-I-356/18-MB
4.6.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00500 - USLUGA ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-335-318-325-320-18-NV
29.5.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00406 - KRČENJE ŠUME NA MP OMANOVAC-DARUVAR I MP KNEGINEC-VARAŽDIN PN-I-294/18-AS
7.5.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00352 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-274/18-NV
25.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00353 - ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-221/18-NV
25.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00303 - SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE KUGLASTIH I KONUSNIH SLAVINA PN-T-190-18-NV
12.4.2018 - Opširnije

2018/0BP-00251 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U REGIJAMA STP-a PN-T-080-082-083-085-092/18-VLB
30.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2018/S 0F5-0019445 - PN-STU-472/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-472/18/TP
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019402 - USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-361,378,379,418,422/18-MB
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019107 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-410/18-AS
13.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0018641 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-387/18-AS
10.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0017332 - USLUGE ISPISA 2018 PN-PF-390/18-MB
2.7.2018 - Opširnije

- GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-296,333,353,370/18-MB
18.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0015183 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-349/18-MB
8.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0015526 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-354/18-DT
5.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014688 - PN-T-316/18/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-316/18/TP
5.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014629 - PN-STU-321/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-321/18/TP
5.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014676 - GENERALNI POPRAVAK KOTLOVNICA S UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE" PN-T-094/18-ŽF
5.6.2018 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-358/18-MB
4.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014338 - REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PLINACRO d.o.o. i REVIZIJA GODIŠNJIH KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE PLINACRO d.o.o. ZA POSLOVNU 2018. GODINU PN-PF-380/18-MB
1.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013393 - PN-T-215/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-215/18/TP
22.5.2018 - Opširnije

- GODIŠNJI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-050/18-AS
16.5.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0012824 - ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-226/18-ŽF
16.5.2018 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJE ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO) I TIPSKE KONTEJNERSKE MRS 2 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJU SIRAČ) PN-I-185/18-MB
3.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013223 - NABAVA OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-299/18-DT
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011456 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽ.-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM I STRAŽNIM RADOVIMA ZA MAG. PLINOVOD BOSILJEVO-SISAK DN 800/100 PN-I-267/18-DT
24.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010519 - PN-T-191/18/TP, VISOKOTLAČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-191/18/TP
23.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010998 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 254 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 255 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 256 – VW I ŠKODA VOZILA, GRUPA D) 257- CITROEN VOZILA, GRUPA E) 258 - MAZDA VOZILA, GRUPA F) 259 - NISSAN VOZILA, GRUPA G) 260 - IVECO VOZILA PN-Z-254-255-256-257-258-259-260/18-AS
23.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011340 - ZAMJENA LIRE I SEKCIJSKIH UVARNIH SLAVINA NA PLINOVODU BUDROVAC-DONJI MIHOLJAC DN 450 PN-T-229/18-MB
19.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011449 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-243/18-DT
16.4.2018 - Opširnije

2018/s 0F5-0009434 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA: PN-T-208,183/18-MB
12.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009399 - IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UPIS PRAVA SLUŽNOSTI, PN-I-230/18-DT PN-I-230/18-DT
6.4.2018 - Opširnije

- ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-142/18-ŽF
4.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008980 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS IVANJA REKA, PN-I-209/18-DT PN-I-209/18-DT
23.3.2018 - Opširnije

- PN-T-124/18/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-124/18/TP
8.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost