Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

PN-Z-499/19-ZŠ - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA 2019, PN-Z-499/19-ZŠ PN-Z-499/19-ZŠ
22.8.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00747 - USLUGA SERVISA, POPRAVKA, KALIBRACIJE I UMJERAVANJA EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-420/19-SP
9.7.2019 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3010606 - Servis za gašenje požara FM 200 u poslovnom objektu Plinacra Ivanić Grad PN-T-412-19-ZŠ
19.6.2019 - Opširnije

PN-T-227/19-ZŠ - USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
4.4.2019 - Opširnije

PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
3.4.2019 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2019/S 0F5-0036845 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-532/19-AB
17.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0036668 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA STP-a (6 GRUPA) PN-T-515-524-525-529-534-536/19-AS
12.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0037006 - ZIMSKA SLUŽBA U 2019./2020. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-516-519-520-522-526-527-528-530-537-538/19-SP
4.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0035166 - PN-T-504/19/TP, ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (RAČUNALA PROTOKA), PN-T-504-19-TP PN-T-504/19/TP
3.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0035220 - NABAVA NOVIH OSOBNIH I TERETNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-Z-474/19-AB
3.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0034572 - PLINOMJERI OD G 100 DO G 1600 PN-T-496/19-SP
22.8.2019 - Opširnije

2019/S F22-0032967 - PN-P-452/19/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-452/19/TP
14.8.2019 - Opširnije

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIG.REG.OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-472/19-MB
9.8.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032577 - PN-Z-443/19/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACROA, PN-Z-443/19/TP
9.8.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032422 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 800/100 on a “turn-key” basis) PN-I-506/19-ŽF
31.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0031289 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SJEVERNA HRVATSKA PN-T-349/19-DT
26.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030197 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-439/19-AS
24.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030166 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-A I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-447/19-MB
24.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0029344 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-433/19-ŽF
18.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027994 - KRČENJE ŠUMA NA TRASI MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-410/19-SP
11.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027702 - OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PN-FR-429/19-AB
10.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027451 - UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/19-AB
9.7.2019 - Opširnije

PN-T-450/19-DT - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-450/19-DT
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0026394 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE REGIJA STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-365/19-AS
3.7.2019 - Opširnije

- ZAMJENA KONTEJNERA I ELEKTRO-INSTRUMENTALNE OPREME NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ/MRS LUDBREG po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-396/19-MB
2.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027300 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-397/19-DT
1.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030279 - ISPORUKA OPREME ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) PN-I-426/19-DT
27.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F6-0031576 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-413/19-AB
19.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0024097 - PN-STU-386-19-TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-386-19-TP
17.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023546 - KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE USPOSTAVE RIZNICE PN-FR-315/19-AS
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025778 - NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-388/19-DT
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023656 - Revizija godišnjih financijskih izvještaja društva Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu i revizija godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu PN-FR-361/19-MB
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023347 - PN-FR-317/19/TP, OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-317/19/TP
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013918. - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ-GRAD (ETAN-REKONSTRUKCIJA) PN-I-194/19-AB
8.4.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva