Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2016/ 0BP-00204 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKT MRS LEGRAD PN-I-253/16-NV
5.5.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00176 - POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PREMA NALAZU PCM-a U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-193/16-AS
22.4.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00162 - USLUGA UMJERAVANJA, SERISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJENE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-216/16-AS
14.4.2016 - Opširnije

2016/0BP-00156 - HARDVERSKO GODIŠNJE ODRŽAVANJE CENTRALNOG POSLUŽITELJSKOG I POHRAMBENOG SUSTAVA IZVAN JAMSTVENOG ROKA PN-UP-199/16-VLB
12.4.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00147 - PN-T-213/16/TP, ELEKTROMATERIJAL PN-T-213/16/TP
11.4.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00142 - GRAĐEVINSKI I STROJARSKI RADOVI ZAŠTITE PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA po grupama kako slijedi: GRUPA A) -185-REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, GRUPA B) -190- REGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-185-190/16-AS
7.4.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00135 - REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA NADSTREŠNICA NAD ULAZIMA U ZGRADU) PN-I-235/16-ŽF
5.4.2016 - Opširnije

2016/OBP-00131 - POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-141,146/16-VLB
1.4.2016 - Opširnije

2016/0BP-00132 - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-a PN-T-045,077,091,095,099/16-VLB
1.4.2016 - Opširnije

2016/0BP-00089 - PN-UREDMAT/16/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/16/TP
11.3.2016 - Opširnije

2016/ 0BP-00073 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA RTP ZAPADNA, SREDIŠNJA, SJEVERNA, ISTOČNA I JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-033-115-117-122-124/16-AS
7.3.2016 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2016/S 005-0010863 - PRETPLATA NA USLUGE MICROSOFT PRODUKATA PN-UP-279/16-MV
18.5.2016 - Opširnije

2016/S 005-0010354 - ZAMJENA DOTRAJALE SIGURNOSNO-REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-209/16-MV
12.5.2016 - Opširnije

2016/S 005-0010264 - PN-T-274/16/TP, DEMONTAŽA, ISPITIVANJE, SERVIS, KALIBRIRANJE I PUŠTANJE U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-274/16/TP
11.5.2016 - Opširnije

2016/S 005-0009543 - IZRADA STUDIJE "ANALIZA TEHNIČKIH I REGULATORNIH ASPEKATA GUBITKA PLINA U TRANSPORTNOM SUSTAVU" PN-T-272/16-MB
3.5.2016 - Opširnije

2016/S05-000369 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 3 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-218,221,222/16-VLB
29.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0008305 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-255/16-MV
18.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0008302 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU PN-PF-263/16-MB
18.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007993 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-207/16-MV
14.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007968 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T--217/16-NV
14.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007737 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA 2016/2017 PN-UP-080/16-MV
12.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007354 - NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (RKS) I OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (OKS) PN-I-237/16-ŽF
6.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006814 - ODRŽAVANJE MIKROVALNIH LINKOVA I UHF BAZNIH POSTAJA PN-STU-162/16-ŽF
30.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006632 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-120/16-VLB
25.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006498 - PN-T-119/16/TP, NABAVA PLINOMJERA S ROTACIJSKIM STAPOVIMA PN-T-119/16/TP
24.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006536 - REVITALIZACIJA SCADA SUSTAVA PN-I-188/16-ŽF
24.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006064 - UKLANJANJE (TRAJNO NAPUŠTANJE) PLINSKOG ČVORA CEMENTARA I IZRADA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE NA PLINOVODU DN 300 NAŠICE-SL. BROD PN-T-73/16-MB
18.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005417 - PN-T-150/16/TP, REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-150/16/TP
11.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005251 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-155/16-MV
9.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004987 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-133/16-AS
8.3.2016 - Opširnije

2016/s 005-0005025 - REKONSTRUKCIJA MRS OSIJEK III po sistemu "ključ u ruke" PN-I-147/16-MB
7.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005002 - PN-T-063/16/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-063/16/TP
7.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004717 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA po grupama kako slijedi: PN-T-116/121/16-MV
3.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004283 - N-T-131/16/TP, DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA N-T-131/16/TP
26.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003057 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TP ISTOČNA HRVATSKA U 2016. GODINI PT-027/16-AS
15.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003020 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-13/16-MB
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003088 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-020,021,028,037/16-VLB
12.2.2016 - Opširnije

2015/S 005-0039352 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA U PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU po sistemu „ključ u ruke“–FAZA II PN-I-695/15-MB
23.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029245 - PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
28.8.2015 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost