Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2015/0BP-00558 - IZRADA KONZERVATORSKE PODLOGE I ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA;PLINSKI ČVOR KOZARAC PN-I-532/15-MB
24.9.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00584 - AUTODESK LICENČNA PODRŠKA I ODRŽAVANJE PN-UP-545/15-MV
24.9.2015 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2015/S 005-0032141 - IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-I-549/15-MB
2.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031843 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-475,481,483,484,492,495/15-VLB
29.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031610 - PN-UP-402/15/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-UP-402/15/TP
25.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031536 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-437/15-ŽF
24.9.2015 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=539070 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO d.o.o. PN-SKU-518/15-VLB
21.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0030946 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJAMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE PN-P-540/15-ŽF
17.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031827 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-513/15-MV
14.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029245 - PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
28.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029197 - PN-T-488/489/497/499/15-NV, ZIMSKA SLUŽBA U 2015./2016. PN-T-488/489/497/499/15-NV
28.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029059 - PN-T-490/496/498/500/15/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2015/2016 PN-T-490/496/498/500/15/TP
27.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029137 - PN-T-479-491-15-AS ZIMSKA SLUŽBA 2015.-2016.
27.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0028672 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MRS KUTINA I i ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-508-15-MB
21.8.2015 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ - PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-SKU-493/15-VLB
19.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0028299 - PN-I-473/15-MV, IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2015. DO 2017. GODINE PN-I-473/15-MV
17.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0028115 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKOGEOLOŠKIM, HIDROGEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 PN-I-480/15-MB
13.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027947 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD 64 DO G6500 PN-T-423/15-AS
12.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027928 - PN-T-428/15/TP, U/I MRS DONJI MIHOLJAC - ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-428/15/TP
11.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027566 - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-350/15-ZŠ
4.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027162 - Prirodni plin za poslovne objekte tvrtke Plinacro d.o.o. za razdoblje od 01.10.2015. do 30.09.2016. PN-T-446-15-LR
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027403 - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKTA U ĐURĐEVCU PN-I-467/15/15-VLB
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027372 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-362/15-ŽF
31.7.2015 - Opširnije

- NADOGRADNJA I USPOSTAVA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KONTINUITETOM SERVISA SUKAP SUSTAVA PN-I-468/15-MV
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0026936 - DOBAVA I UGRADNJA OPREME ZA KOMUNIKACIJU IEC 60870-5-104 PROTOKOLOM PUTEM OKS-a PN-T-293/15-ŽF
28.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0026776 - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKATA BENKOVAC po sistemu „ključ u ruke" PN-I-466/15-MB
27.7.2015 - Opširnije

2015/S005-0026657 - NABAVA ULOŽAKA PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-424/15-VLB
24.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0025074 - SIGURNOSNI SUSTAV PN-UP-334/15-MV
6.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0022657 - IZRADA, ISPORUKA I PUŠTANJE U RAD TIPSKIH KONTEJNERSKIH STANICA MRS PN-I-395/15-MB
15.6.2015 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost