Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2018/ 0BP-00732 - INSTALACIJA MIKROVALNE RADIJSKE VEZE NA RELACIJI PČ SLOBODNICA-MRS SLAVONSKI BROD ZA POTREBE PRIJENOSA PODATAKA ZA SCADA SUSTAV PN-I-493/18-AB
17.8.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00699 - PRILAGODBA MJERNIH LINIJA ZA UGRADNJU PLINOMJERA S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-429/18-NV
24.7.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00696 - PRIJENOSNI DETEKTOR PROPUŠTANJA METANA PN-T-386/18-NV
11.7.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00701 - UGRADNJA RASVJETE NA MJERNO REGULACIJSKOM ČVORU LUDBREG, POSTAVLJANJE INSTRUMENTACIJSKIH KABELA I KABELA ZA UPRAVLJANJE EMP PN-T-417/18-NV
11.7.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00702 - SPOJNI MATERIJAL I BRTVE PN-T-434/18-NV
6.7.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00698 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-402/18-NV
3.7.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00590 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-376/18-NV
2.7.2018 - Opširnije

2018/0BP-00592 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-324-327-329-336/18-AS
29.6.2018 - Opširnije

2018/0BP-00570 - SANACIJA SVJETLARNIKA NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a U IVANIĆ GRADU PN-T-312/18-VLB
25.6.2018 - Opširnije

2018/0BP-00571 - REKONSTRUKCIJA MRČ ZABOK PN-I-447/18-MB
21.6.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00554 - GODIŠNJI PREGLED I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA ČELIČNIH REŠETKASTIH ANTENSKIH STUPOVA PN-STU-314/18-NV
19.6.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00500 - USLUGA ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-335-318-325-320-18-NV
29.5.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00406 - KRČENJE ŠUME NA MP OMANOVAC-DARUVAR I MP KNEGINEC-VARAŽDIN PN-I-294/18-AS
7.5.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00353 - ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-221/18-NV
25.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00303 - SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE KUGLASTIH I KONUSNIH SLAVINA PN-T-190-18-NV
12.4.2018 - Opširnije

2018/0BP-00251 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U REGIJAMA STP-a PN-T-080-082-083-085-092/18-VLB
30.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE OBJEKATA PO GRUPAMA: GRUPA A 529 - PO ZAPADNA HRVATSKA, GRUPA B 533 - ISTOČNA HRVATSKA, GRUPA C 542 - SJEVERNA HRVATSKA, GRUPA D 543 - PO JUŽNA HRVATSKA, GRUPA E 544 - PO IVANIĆ GRAD, GRUPA F 545 - SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-529-533-542-543-544-545/18-AS
13.9.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0023708 - PN-I-508/18/TP, PROJEKTANTSKI NADZOR ZA PLINOVODE KNEGINEC - VARAŽDIN DN 300-50, OMANOVAC – DARUVAR DN 150-50, MRČ ZABOK (REKONSTRUKCIJA) I KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-508/18/TP
30.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0023434 - PRESELJENJE NADZORNO OPERATIVNOG CENTRA IZ PO KUTINA U PO ZAGREB, NADOGRADNJA MULTIMEDIJALNE DVORANE I DVORANA ZA SASTANKE PN-Z-506/18-MB
28.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0023631 - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-505/18-AS
27.8.2018 - Opširnije

- STROJARSKA PRIPREMA I ČIŠĆENJE PRODUKTOVODA DN 400 SLOBODNICA - BOSANSKI BROD PN-T-534/18-AS
16.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0022660 - PROVEDBA ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 6 (ŠEST) NOVOPRONAĐENIH ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA NA TRASI MP DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I 2 (DVA) ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA NA TRASI MP DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (REKONSTRUKCIJA) PN-I-494/18-DT
9.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021799 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-487/18-ŽF
8.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021094 - GENERALNI POPRAVAK KOTLOVNICA S UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-484/18-ŽF
1.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0020714 - TERENSKA VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-225/18-AS
30.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0020690 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC – SISAK DN 800/100 PN-I-362/18-ŽF
30.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021352 - DOBAVA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD SKLOPA ZA REDUKCIJU TLAKA I REDUKCIJU PROTOKA PN-T-463/18-DT
24.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021003 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-456/18-DT
24.7.2018 - Opširnije

2018/SF22-0019836 - PN-P-482/18/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-482/18/TP
24.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019674 - IZRADA GLAVNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA PLINSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE MRS SIRAČ, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS ČAĐAVICA PN-I-394/18-ŽF
20.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019445 - PN-STU-472/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-472/18/TP
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019402 - USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-361,378,379,418,422/18-MB
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019504 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-419/18-AS
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019107 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-410/18-AS
13.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019742 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE, PN-Z-413/18-DT PN-Z-413/18-DT
11.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0018641 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-387/18-AS
10.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0017332 - USLUGE ISPISA 2018 PN-PF-390/18-MB
2.7.2018 - Opširnije

- GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-296,333,353,370/18-MB
18.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0015183 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-349/18-MB
8.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014338 - REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PLINACRO d.o.o. i REVIZIJA GODIŠNJIH KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE PLINACRO d.o.o. ZA POSLOVNU 2018. GODINU PN-PF-380/18-MB
1.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013393 - PN-T-215/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-215/18/TP
22.5.2018 - Opširnije

- GODIŠNJI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-050/18-AS
16.5.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJE ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO) I TIPSKE KONTEJNERSKE MRS 2 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJU SIRAČ) PN-I-185/18-MB
3.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013223 - NABAVA OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-299/18-DT
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011456 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽ.-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM I STRAŽNIM RADOVIMA ZA MAG. PLINOVOD BOSILJEVO-SISAK DN 800/100 PN-I-267/18-DT
24.4.2018 - Opširnije

- ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-142/18-ŽF
4.4.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost