Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2019/ 0BP-00479 - VISKO-ELASTIČNI MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA PN-T-308/19-AB
7.5.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00430 - USLUGE ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA PLINACRA PN-T-245/19-SP
18.4.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00414 - SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-T-230/19-SP
16.4.2019 - Opširnije

PN-T-227/19-ZŠ - USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
4.4.2019 - Opširnije

PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
3.4.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00399 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-206/19-SP
3.4.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00394 - NABAVA SLAVINA PN-T-217/19-SP
29.3.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00320 - MANOMETRI PN-T-103/19-SP
28.3.2019 - Opširnije

2019/0BP-00297 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U REGIJAMA - ZAPADNA, JUŽNA, SJEVERNA, ISTOČNA I SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-080-160-161-163-170/19-VLB
25.3.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00356 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-070-156-158-159-182/19-SP
21.3.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00329. - POPRAVAK SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE U REGIJI JUŽNA HRVATSKA PN-T-094/19-AB
20.3.2019 - Opširnije

- ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA ZA REGIJE SREDIŠNJA, SJEVERNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-203-205-214-215-19-ZŠ
19.3.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-00288 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-150/19-SP
19.3.2019 - Opširnije

PN-STU-168-19-ZŠ - GODIŠNJI PREGLED ANTENSKIH STUPOVA I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA PN-STU-168-19-ZŠ
13.3.2019 - Opširnije

PN-Z-147/19-ZŠ - PRODULJENJE ODRŽAVANJA ORACLE CLUSTERA PN-Z-147/19-ZŠ
6.3.2019 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2019/S 0F5-0019821 - PN-I-304/19/TP, SUSTAV ZA AUDITIRANJE DOMENE PN-I-304/19/TP
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019895 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-273/19-AB
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019703 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-271/19-SP
13.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019531 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA (8 GRUPA) PN-Z-282-283-284-285-286-288-290-291/19-AS
7.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0018946 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-270/19-DT
30.4.2019 - Opširnije

- REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKI KROMATOGRAF (2 GRUPE) PN-T-164-311/19-AS
29.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0017328. - ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-236/19-AB
25.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0017155. - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE AKTIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-240/19-AB
24.4.2019 - Opširnije

2019/ 0BU-00402 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-216/19-SP
23.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016500 - ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO – KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MP PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-222/19-AB
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016495 - KONSOLIDACIJA / NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE PROCESNE MREŽE PN-I-238/19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016554 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-071-19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S0F5-0014983 - PN-Z-189/19/TP, EAS PRETPLATA NA MICROSOFT PRODUKTE PN-Z-189/19/TP
11.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0014254 - SISTEMSKA NADOGRADNJA ICT INFRASTRUKTURE PN-I-199/19-MB
9.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0018775 - ZAMJENA ELEMENATA LBC UREĐAJA I NADOGRADNJA LBC UREĐAJA PN-T-213/19-DT
8.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013918. - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ-GRAD (ETAN-REKONSTRUKCIJA) PN-I-194/19-AB
8.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016170 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-195/19-AS
5.4.2019 - Opširnije

2019/S0F5-0013115 - PN-I-098/19/TP, ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS ZAGREB JUG, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE PN-I-098/19/TP
3.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012560 - USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA ( SOC) PN-Z-169/19-MB
2.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0014453 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-a, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE : 174-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 176-GRUPA REGIJA ISTOČNA HRVATSKA, 177-GRUPA GREGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-174, 176, 177/19-DT
1.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012312 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-045/19-AB
29.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0015586 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-119/19-AS
28.3.2019 - Opširnije

- PROŠIRENJE KORPORATIVNE MREŽE ( nabava robe (mrežne opreme) i usluga održavanja postojeće i nove opreme) PN-I-127/19-MB
28.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013430 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2019-2020 GODINI PN-Z-111/19-AS
26.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012218 - MATERIJAL ZA AKZ PLINOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-154/19-DT
19.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0009624 - ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOFRAFA PN-T-095/19-MB
14.3.2019 - Opširnije

2019/S 063-147858 - Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom Naručitelja PN-Z-093/19-MB
12.3.2019 - Opširnije

- PN-T-101/19/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-101/19/TP
12.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0009422 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-148/19-DT
7.3.2019 - Opširnije

2018/S 0F5-0007556 - VRATA ČISTAĆKIH GLAVA PN-T-108/19-MB
1.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006841 - USPOSTAVA REDUNDATNIH POSLOVNIH SERVISA PN-I-091/18-DT
21.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006803 - POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI SCADA/SUKAP SUSTAVA PN-I-057/19-AS
20.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006231 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-014/19-AS
8.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004520 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2019 u četiri grupe PN-T-026-027-032-039/19-AS
4.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002133 - PN-T-783/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-783/18/TP
18.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002555 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-687/18-AS
28.12.2018 - Opširnije

2019/S 0F5-0001189 - REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA PN-I-719/18-DT
27.12.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 800/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije


Arhiva