Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2015/ 0BP-00083 - POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-072/15-AS
27.2.2015 - Opširnije

2015/0BP-00097 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U REGIJAMA STP-a PN-T-111,146,150,160/15-VLB
27.2.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00080 - PN-UREDMAT/15/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/15/TP
25.2.2015 - Opširnije

2015/0BP-00084 - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-a PN-T-071,109,112,124,128/15-VLB
20.2.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00053 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-UP-047/15-MM
9.2.2015 - Opširnije

2014/ 0BP-00535 - ODRŽAVANJE I POPRAVAK NISSAN VOZILA PN-SKU-750/14-AS
31.12.2014 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2015/S 005-0009148 - POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA STP-a PN-T-104,152,159/15-VLB
4.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008882 - SAVJETODAVNE POTPORE ZA „INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( BOSILJEVO-KARLOVAC-LUČKO-ZABOK-ROGATEC)“-PROVOĐENJE POSTUPKA ISPITIVANJA TRŽIŠTA I IZRADA INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU INSTRUMENATA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) KOJI UKLJUČUJE ANALIZU TROŠKOVA I KORISTI PN-I-143/15-MB
3.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0009125 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-105/15-MV
27.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008509 - Izrada Elaborata zaštite okoliša – zahtjev za ocjenu i ishođenje Rješenja o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat “Rekonstrukcija magistralnog plinovoda Zagreb istok-Kutina DN600/75 izgradnjom kompresorske stanice u Velikoj Ludini i rekonstrukcija MRČ Okoli“ PN-I-149/15-ŽF
27.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008212 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-069/15-VLB
26.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0007109 - Održavanje hardware/software-a i kompletiranje opreme katodne zaštite PN-T-038/15-LR
20.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006908 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-086/15-VLB
18.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008087 - OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA, NADOGRADNJA POSLUŽITELJA I NOVE LICENCE ZA OPERATIVNI SUSTAV PN-STU-118/15-MV
18.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006564 - PN-T-045/15/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-045/15/TP
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006764 - ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA TRANSPORTNOG SUSTAVA ( SUKAP sustav) PN-STU-55/15-MB
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006795 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DIGITALNIH MIKROVALNIH LINKOVA PN-STU-079/15-ŽF
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006551 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-063/15-ŽF
16.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006546 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA I GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I PODEŠAVANJE UPRAVLJAČKO-NADZORNIH SUSTAVA KOTLOVNICA PN-T-46/15-MB
16.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006185 - ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-056/15-MM
10.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0007210 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-031/15-MV
10.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0002725 - IZRADA GEODETSKIH PROJEKATA ZA RAZVOJNE PROJEKTE PLINOVODA OSIJEK – VUKOVAR, VUKOVAR – NEGOSLAVCI I DONJI MIHOLJAC – OSIJEK PN-I-001/15-LR
26.1.2015 - Opširnije

2015/S 005-0001319 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-766/14-MB
14.1.2015 - Opširnije

2015/S 005-0000999 - NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE ZA POVEĆENJE RASPOLOŽIVOSTI SUKAP SUSTAVA PN-I-764/14-ŽF
13.1.2015 - Opširnije

2014/S 005-0060674 - POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-A PN-SKU-735/14-MB
31.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0060449 - KONTROLA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-734/14-ŽF
30.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0060320 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-740/14-ŽF
30.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0059954 - PN-SKU-754/14/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRA I VOZILA U LEASINGU PN-SKU-754/14/TP
29.12.2014 - Opširnije

2015/S 005-0000509 - ODRŽAVANJE PIS-a U 2015 GODINI PN-UP-759/14-MM
24.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0058829 - IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBU POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-741/14-MM
17.12.2014 - Opširnije

2015/S 005-0001039 - PN-T-730/14/TP, PROVOĐENJE TEHNIČKOG NADZORA I IZDAVANJE NALAZA O STANJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE (TN-PS) NA OBJEKTIMA PLINACRO d.o.o. PN-T-730/14/TP
13.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0057175 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA DIP FILTARA PN-T-640/14-MM
20.11.2014 - Opširnije

2014/S 005-0029531 - PN-SKU-283/14-VLB, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-a, PN-SKU-283/14-VLB PN-SKU-283/14-VLB
11.6.2014 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost