Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2018/ 0BP-00936 - ALAT ZA POTREBE REGIJA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-480-574-516-569-565/18-NV
17.10.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00353 - ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-221/18-NV
25.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00303 - SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE KUGLASTIH I KONUSNIH SLAVINA PN-T-190-18-NV
12.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-687/18-AS
28.12.2018 - Opširnije

2019/S 0F5-0001189 - REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA PN-I-719/18-DT
27.12.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I IZMJEŠTANJE DIJELA TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (1. faza) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-611/18-ŽF
22.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0032858 - PN-I-715/18-DT NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50, PN-I-715/18-DT
19.11.2018 - Opširnije

- MIGRACIJA PODATAKA, IMPLEMENTACIJA I PRELAZAK SVIH FUNKCIONALNOSTI SUKAP SUSTAVA NA NOVU PLATFORMU PN-I-658/18-ŽF
15.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031678 - NADOGRADNJA SUKAP SUSTAVA PN-I-666/18-MB
13.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031361 - NOVE ORACLE LICENCE 2018 PN-PF-667/18-MB
9.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031742 - PLINOMJERI S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-652/18-AS
25.10.2018 - Opširnije

2018/s OF5-0029346 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-598/18-MB
23.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0032904 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 bar I IZMJEŠTANJA DIJELA TRASE MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 bar, PN-I-612/18-DT PN-I-612/18-DT
18.10.2018 - Opširnije

2018/s0f5-0027073 - PN-T-530/546/547/548/549/550/551/552/555/556/18/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2018./2019. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PN-T-530/546/547/548/549/550/551/552/555/556/18/TP
2.10.2018 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-564/18-AS
1.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0027849 - PN-I-499/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA PLINOVODE ROGATEC - ZABOK DN 500/50, DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50, DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 I ZABOK - KUMROVEC DN 150/50 PN-I-499/18/TP
27.9.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost