Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2017/ 0BP-00340 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-319-320-324-356-333-17-NV
25.5.2017 - Opširnije

2017/ 0BP-00323 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM POSLOVNE ZGRADE PLINACRO-a, SAVSKA 88a, ZAGREB PN-Z-340/17-AS
19.5.2017 - Opširnije

2017/ 0BP-00284 - PN-PF-313/17/TP, OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) PN-PF-313/17/TP
10.5.2017 - Opširnije

2017/ 0BP-00278 - Uređaji za mjerenje i dijagnostiku PN-T-303-16-LR
9.5.2017 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2017/S 0F5-0012427 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-418/17-AS
20.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0011246 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MJERNO REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD- ISTOK, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA NA MEHANIČKU OTPORNOST I STABILNOST, I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-368/17-MB
6.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010515 - REVITALIZACIJA VIDEOZIDA PN-I-366/17-MV
29.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010166 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA I STROJEVE PN-Z-347/17-MV
24.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010626 - SANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U STUPNIKU PN-T-345/17-ŽF
23.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010132 - INSPEKCIJA PROIZVODNJE GLAVNE OPREME KOMPRESORSKIH LINIJA (STAPNOG KOMPRESORA I PLINSKOG MOTORA), OSTALE OPREME I CIJEVI ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-346/17-ŽF
23.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009996 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-336/17-MB
22.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010008 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017.GODINU PN-PF-363/17-MB
22.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009843 - DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-342/17-MV
19.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009769 - PN-PF-314/17/TP, USLUGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI PN-PF-314/17/TP
18.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009735 - REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE, PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-291/17-MB
18.5.2017 - Opširnije

- ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-232/17-ŽF
16.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009487 - DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PN-PF-311/17-MB
16.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009440 - ODRŽAVANJE PIS-A U 2017-2018 GODINI PN-PF-020/17-MV
15.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009078 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA -Pac Ex 2, Multiwarn II, Miniwarn B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-252-17-VLB
12.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009076 - PN-PF-310/17/TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., i to OSIGURANJA IMOVINE, OSIGURANJA OD RIZIKA POTRESA, OSIGURANJA OBJEKATA U IZGRADNJI PN-PF-310/17/TP
10.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008878 - PLINOMJERI S ROTACIJSKIM STAPOVIMA I TURBINSKI PLINOMJERI PN-T-308/17-ŽF
9.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008927 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-278/17-MB
9.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008336 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-285/17-AS
2.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007823 - PN-T-288/17/TP, DEMONTAŽA, ISPITIVANJE, SERVIS, KALIBRIRANJE I PUŠTANJE U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA I PRIPADAJUĆIH UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-288/17/TP
25.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007846 - IZRADA ELABORATA GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-287/17-ŽF
25.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007856 - STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 450 BUDROVAC - DONJI MIHOLJAC PN-T-238/17-ŽF
12.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005738 - PN-Z-237/17/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRA PN-Z-237/17/TP
29.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005136 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 209 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 218 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 219 – VW I ŠKODA VOZILA PN-T-209-218-219/17-AS
20.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004926 - ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-211/17-ŽF
17.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004670 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-168/17-ŽF
14.3.2017 - Opširnije

2017/S OF5-0005135 - IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA (MRS) po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-038/17-MB
13.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004429 - PN-T-124/17/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-124/17/TP
10.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004490 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A - 178 SREDIŠNJA HRVATSKA, GRUPA B - 146 SJEVERNA HRVATSKA PN-T-178-146/17-AS
10.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002941 - PN-PF-063/064/067/17/TP, NABAVA TONERA U 2017. GODINI, PO GRUPAMA PN-PF-063/064/067/17/TP
16.2.2017 - Opširnije

2016/S 005-0027979 - PN-STU-701/16-MV PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
14.12.2016 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost