Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2015/ 0BP-00619 - ODRŽAVANJE ZenWorks SUSTAVA PN-UP-629/15-MV
29.10.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00584 - AUTODESK LICENČNA PODRŠKA I ODRŽAVANJE PN-UP-545/15-MV
24.9.2015 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2015/S 005-0035497 - TERENSKA VOZILA S POGONOM NA SVA ČETIRI KOTAČA PN-T-612/15-NV
10.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0035031 - PN-SKU-631/15/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-SKU-631/15/TP
5.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034813 - IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA ZA TRASU MAGISTRALNOG PLINOVODA BOSILJEVO - SISAK DN1000/100 PN-I-607/15-ŽF
3.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034891 - USLUGA ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-UP-615/15-MV
30.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034507 - PN-SKU-620/15/TP, OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE ZA MOTORNA VOZILA PN-SKU-620/15/TP
30.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034397 - PN-T-565/15/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-565/15/TP
29.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034339 - IZRADA STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPRADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA ROGATEC-ZABOK DN 500/50bar I REKONTRUKCIJU PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC-150/50bar PN-I-614/15-MV
23.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0033792 - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-SKU-568/15-MB
23.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0033887. - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKATA BENKOVAC PN-I-611/15-MB
23.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0032141 - IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-I-549/15-MB
2.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031843 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-475,481,483,484,492,495/15-VLB
29.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031610 - PN-UP-402/15/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-UP-402/15/TP
25.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031536 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-437/15-ŽF
24.9.2015 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=539070 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO d.o.o. PN-SKU-518/15-VLB
21.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031827 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-513/15-MV
14.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029245 - PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
28.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027403 - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKTA U ĐURĐEVCU PN-I-467/15/15-VLB
31.7.2015 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost