Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "BAGATELNE NABAVE"

2015/S 0BP-00230 - JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PN-SKU-241/15-MB
23.4.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00212 - GRAĐEVINSKA I STROJARSKO-MONTAŽNA PRIPREMA PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-206/15-ŽF
17.4.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00211 - ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKOG SUSTAVA PROVISION PN-STU-211/15-AS
7.4.2015 - Opširnije

2015/0BP-00191 - PN-T-198/15/TP, ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-198/15/TP
3.4.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00138 - PN-T-122/142/153/15/TP, BRAVARSKI RADOVI U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-122/142/153/15/TP
18.3.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00140 - IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA PN-T-093/15-AS
12.3.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00105 - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ANALIZATORA TOČAKA ROSIŠTA I ANALIZATORA SUMPORA PN-T-096/15-LR
9.3.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00103 - REZERVNI DIJELOVI ZA METEOROLOŠKE STANICE „VAISALA“ PN-T-151/15-LR
6.3.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00106 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-134/15-MM
4.3.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00139 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA ZA REGIJE TP SREDIŠNJA, ISTOČNA I SJEVERNA HRVATSKA PN-T-070,154,155/15-AS
27.2.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00083 - POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-072/15-AS
27.2.2015 - Opširnije

2015/0BP-00097 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U REGIJAMA STP-a PN-T-111,146,150,160/15-VLB
27.2.2015 - Opširnije

2015/ 0BP-00080 - PN-UREDMAT/15/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/15/TP
25.2.2015 - Opširnije

2015/0BP-00084 - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-a PN-T-071,109,112,124,128/15-VLB
20.2.2015 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2015/S 005-0017641 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-275/15-VLB
23.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0016923 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-195/15-ŽF
20.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0016429 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4. GRUPE PREDMETA NABAVE: 1. GRUPA- REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 2. GRUPA - REGIJA JUŽNA HRVATSKA, 3. GRUPA - REGIJA SJEVERNA HRVATSKA, 4. GRUPA - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA PN-T-068,165,167,171/15-LR
17.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0016433 - ZAMJENA REDUKTORA I ISPUSTA IZ FILTERA IZMJENJIVAČA NA MRČ NOVA KAPELA PN-T-209/15-MB
16.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0015438 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-239/15-MV
2.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0013448 - IZMJEŠTANJE INSTRUMENTACIJE PN-T-101/15-MB
30.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011819 - POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-A, PN-SKU-190/15-MB
19.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011539 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-173/15-VLB
18.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011049 - PN-T-161/15/TP, DIJELOVI SUSTAVA NEPREKIDNOG NAPAJANJA PN-T-161/15/TP
16.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0014444 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-105/175/15-MV
12.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011069 - IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBU POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-194/15-MV
11.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0010003 - PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO-a, TE NADOGRADNJA I PRESELJENJE POSTOJEĆEG NADZORNOG CENTRA PN-I-178/15-MB
10.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0009148 - POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA STP-a PN-T-104,152,159/15-VLB
4.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008882 - SAVJETODAVNE POTPORE ZA „INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( BOSILJEVO-KARLOVAC-LUČKO-ZABOK-ROGATEC)“-PROVOĐENJE POSTUPKA ISPITIVANJA TRŽIŠTA I IZRADA INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU INSTRUMENATA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) KOJI UKLJUČUJE ANALIZU TROŠKOVA I KORISTI PN-I-143/15-MB
3.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0009125 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-105/15-MV
27.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008509 - IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA- ZAHTJEV ZA OCJENU I ISHOĐENJE RJEŠENJA O PROVEDENOM POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT „REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZAGREB ISTOK - KUTINA DN 600/75 IZGRADNJOM KOMPRESORSKE STANICE U VELIKOJ LUDINI I REKONSTRUKCIJA MRČ OKOLI“ PN-I-149/15-ŽF
27.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008212 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-069/15-VLB
26.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0007109 - Održavanje hardware/software-a i kompletiranje opreme katodne zaštite PN-T-038/15-LR
20.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006764 - ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA TRANSPORTNOG SUSTAVA ( SUKAP sustav) PN-STU-55/15-MB
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006795 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DIGITALNIH MIKROVALNIH LINKOVA PN-STU-079/15-ŽF
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006564 - PN-T-045/15/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-045/15/TP
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006551 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-063/15-ŽF
16.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006546 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA I GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I PODEŠAVANJE UPRAVLJAČKO-NADZORNIH SUSTAVA KOTLOVNICA PN-T-46/15-MB
16.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006185 - ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-056/15-MM
10.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0007210 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-031/15-MV
10.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0003243 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA KORAK PO KORAK I PCM; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-731/14-VLB
26.1.2015 - Opširnije


Arhiva
Prethodna tema:
Za korisnike
Sljedeća tema:
Društvena odgovornost