Skupština, Nadzorni odbor i Revizijski odbor

SKUPŠTINA

dr.sc. Goran Marić, ministar državne imovine RH

NADZORNI ODBOR

prof.dr.sc. Drago Jakovčević, predsjednik
Ilijana Krešić Rajič, dipl.iur., članica
Dražen Arnold, dr.med.spec., član
Tomislav Barada, dipl.oec., član
Krešimir Gomboc, ing., predstavnik radnika

REVIZIJSKI ODBOR

Ivica Smiljan
, predsjednik
Lajoš Žager, član
Mihovil Anđelinović, član
Ilijana Krešič Rajič, članica
Drago Jakovčević, član

 
Sljedeća tema:
Uprava i poslovodstvo