Informacije o postupcima "jednostavne nabave"

2018/ 0BP-00406 - KRČENJE ŠUME NA MP OMANOVAC-DARUVAR I MP KNEGINEC-VARAŽDIN PN-I-294/18-AS
7.5.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00352 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-274/18-NV
25.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00353 - ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-221/18-NV
25.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00303 - SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE KUGLASTIH I KONUSNIH SLAVINA PN-T-190-18-NV
12.4.2018 - Opširnije

2018/0BP-00292 - PN-UREDMAT/18/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/18/TP
10.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00298 - GRAĐEVINSKA I STROJARSKO-MONTAŽNA PRIPREMA PRILIKOM POPRAVAKA PLINOVODA RES-Q OBUJMICAMA PN-T-184/18-AS
10.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00248 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-150/18-AS
30.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00251 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U REGIJAMA STP-a PN-T-080-082-083-085-092/18-VLB
30.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00213 - POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PREMA NALAZU PCM-A U RTP ZAPADNA I SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-137,156/18-MB
27.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00148 - SUSTAV ZA EVIDENTIRANJE I ARHIVIRANJE TELEFONSKIH POZIVA PN-STU-149/18-MB
9.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00037 - NAJAM OPTIČKIH PARICA; PN-STU-821/17-AS PN-STU-821/17-AS
25.1.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva