Plinacro d.o.o.


Obavljajući energetsku djelatnost transporta plina kao svoju osnovnu djelatnost, operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske Plinacro d.o.o. jamči sigurnu, pouzdanu i kvalitetnu dopremu prirodnog plina od ulaza u plinski transportni sustav na području Republike Hrvatske do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica distributera plina te izravnih i povlaštenih kupaca. Plinacro upravlja razvojem, izgradnjom, održavanjem i nadzorom cijeloga transportnog sustava, kao i svim ostalim poslovima koji su nužni za tehničko funkcioniranje sustava. 

Plinacro svojom infrastrukturom upravlja kroz Nacionalni dispečerski centar i pet regija transporta plina:
- Regija transporta plina Istočna Hrvatska (sa sjedištem u Donjem Miholjcu);
- Regija transporta plina Središnja Hrvatska (sa sjedištem u Ivanić Gradu);
- Regija transporta plina Sjeverna Hrvatska (sa sjedištem u Zaboku);
- Regija transporta plina Zapadna Hrvatska (sa sjedištem u Rijeci);
- Regija transporta plina Južna Hrvatska (sa sjedištem u Benkovcu)

 te Službu održavanja i Skladište smješteno u Ivanić-Gradu.
Trenutačno je u tvrtki zaposlen 281 djelatnik od kojih je gotovo polovica s višom i visokom stručnom spremom. Početkom 2012. godine ukupna vrijednost imovine Plinacra iznosila je 4,6 milijardi kuna.