Ogrjevne vrijednosti za nominacije

DONJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVAOd 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11).

Operator transportnog sustava objavljuje iznose donjih ogrjevnih vrijednosti prirodnog plina koje opskrbljivači i voditelji bilančnih skupina koriste u procesu nominacija korištenja transportnog sustava za potrebe preračunavanja količina prirodnog plina iskazanih u mjernoj jedinici m3/h (m3/dan) u mjernu jedinicu energije kWh/h (kWh).
Iskazane donje ogrjevne vrijednosti dobivene su kromatografskim analizama prirodnog plina provedenima u ovlaštenom laboratoriju RH.
Preračunavanje iznosa donje ogrjevne vrijednosti iskazano u mjernoj jedinici MJ/m3 u mjernu jedinicu kWh/m3, pri referentnim uvjetima 15°C/15°C, izvedeno je dijeljenjem s 3,6 (kWh/m3), a tako dobivena vrijednost zaokružena je na šest decimalnih mjesta.

Dokument s ogrjevnim vrijednostima za nominacije korištenja transportnog sustava možete preuzeti ovdje:  
  01.04.2014 - 15.04.2014 *
  16.04.2014 - 30.04.2014  *

* Za pregled dokumenta, potrebno je imati instaliran preglednik pdf dokumenata na računalu.

GORNJE i dodnje OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVA na interkonekcijamaZa nominacije korištenja transportnog sustava na interkonekciji s uzvodnim operatorom transportnog sustava koriste se sljedeći podaci:
1. Mađarska - Hrvatska (FGSZ Ltd.)
2. Slovenija - Hrvatska (Plinovodi d.o.o.)

Razdoblje 14.04.2014 - 20.04.2014 14.04.2014 - 20.04.2014
 
GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST (GCV)
  DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST (NCV)
(kWh/m3  @ 25°C/0°C) (kWh/m3  @ 15°C/15°C)
UMS ROGATEC

11,295

9,661111


Razdoblje 21.04.2014 - 27.04.2014 21.04.2014 - 27.04.2014
 
GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST (GCV)
  DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST (NCV)
(kWh/m3  @ 25°C/0°C) (kWh/m3  @ 15°C/15°C)
UMS ROGATEC

11,291

9,669444