Usluge operatora transportnog sustava

USLUGE TRANSPORTA PLINA
Operator transportnog sustava pruža usluge korištenja stalnog i prekidivog kapaciteta, na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj razini, temeljem ugovora o transportu plina sklopljenih između operatora transportnog sustava i korisnika transportnog sustava i pod uvjetima utvrđenima pozitivnim pravnim propisima.
Operator transportnog sustava nudi samo one usluge koje može osigurati uzevši u obzir tehničke parametre transportnog sustava i obveze temeljem postojećih ugovora o transportu plina.

Stalni kapacitet
Stalni kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti na svim ulazima u transportni sustav i na svim izlazima iz transportnog sustava na kojima postoji slobodni stalni kapaciteti.
Stalni kapacitet može se ugovoriti kao:
 
  • Stalni kapacitet na godišnjoj razini – za jednu ili više uzastopnih godina, a najduže za razdoblje od pet uzastopnih godina.
  • Stalni kapacitet na mjesečnoj razini – za jedan ili više uzastopnih mjeseci, a najduže za razdoblje do kraja plinske godine za koju se usluga ugovara.
  • Stalni kapacitet na dnevnoj razini – za jedan ili više uzastopnih dana, a najduže do kraja mjeseca u kojem se zahtjev podnosi.
 
Prekidivi kapacitet
Operator transportnog sustava nudi mogućnost rezervacije prekidivog kapaciteta na ulazu u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava na kojima nema slobodnog stalnog kapaciteta.
Prekidivi kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinom ulazu u transportni sustav i na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.
Prekidivi kapacitet može se ugovoriti kao :
  • Prekidivi kapacitet na godišnjoj razini – najduže za razdoblje od jedne godine.
  • Prekidivi kapacitet na mjesečnoj razini – za jedan ili više uzastopnih mjeseci, a najduže za razdoblje do kraja plinske godine za koju se usluga ugovara.
  • Prekidivi kapacitet na dnevnoj razini – za jedan ili više uzastopnih dana, a najduže do kraja mjeseca u kojem se zahtjev podnosi.

 
Povratni kapacitet
Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportngo sustava će nuditi mogućenost rezervacije povratnog kapaciteta od 1. lipnja 2014. godine.

Informacije o slobodnom stalnom i prekidivom možete pronaći ovdje.
 

NESTANDARDNE USLUGE
Sukladno članku 20. stavku 1. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je 17. siječnja 2014. godine donijela Odluku o iznosu prosječnih cijena radnog sata za prvo regulacijsko razdoblje.

Temeljem navedene Metodologije i Odluke, Plinacro kao operator transportnog sustava donio je cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016.

Cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje od 2014. do 2016. možete pronaći ovdje.