Transportni sustav

Transportni sustav kojim upravlja operator transportnog sustava Plinacro d.o.o., sastoji se od međunarodnih, magistralnih, regionalnih i odvojnih plinovoda i objekata na plinovodu, mjernih redukcijskih stanica (MRS) različitih kapaciteta te ostalim objektima i sustavima koji omogućavaju pouzdan i siguran rad transportnog sustava.
Postojećim ustrojem i teritorijalnim rasprostiranjem transportnog sustava usuglašeni su tehnički i tehnološki aspekti s potrebama korisnika transportnog sustava, u cilju osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti transporta i isporuke plina, uz optimalizacije troškova održavanja i poslovanja.
 
Transportni sustav RH, pod upravljanjem operatora transportnog sustava Plinacro d.o.o. sastoji se od sljedećih dijelova:
 • plinovodi:
  • 945 km plinovoda maksimalnog radnog tlaka 75 bar, promjera od DN 200 do DN 800 mm,
  • 1571 km plinovoda maksimalnog radnog tlaka 50 bar, promjera od DN 80 do DN 500 mm,
 • ulazne mjerne stanice:
  • 2 interkonekcijske mjerne stanice na spojevima s transportnim sustavima Republike Slovenije i Republike Mađarske
  • 7 ulaznih mjernih stanica na spojevima s postrojenjima za proizvodnju prirodnog plina
  • 1 ulazna mjerna stanica na spoju s podzemnim skladištem plina Okoli
 • izlazne mjerne redukcijske stanice: 156 MRS na kojima je priključeno 37 distribucijskih sustava i 24 krajnja kupca plina
 • plinski čvorovi
 • odašiljačko prihvatne čistačke stanice
 • blokadne stanice
 • katodna zaštita
 • sustav za daljinsko očitavanje fiskalnog mjerenja: 156 komunikacijskih uređaja s pripadajućom računalnom i programskom opremom
 • sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka (SCADA)
 • komunikacijski sustav (optički, radijski)
 • sustav za računalnu simulaciju (SIMONE)
 • sustav za upravljanje kapacitetima transportnog sustava (rezervacije transportnih kapaciteta, nominacije, raspodjele izmjerenih količina, izvještavanja)

Osnovni podaci o transportnom sustavu:
Transportni sustav Republike Hrvatske
Broj operatora transportnog sustava          1
Ukupna duljina cjevovoda plinskog transportnog sustava          2 662 km
Interkonekcije / operator transportnog sustava:
 • Rogatec / Plinovodi d.o.o. (SLO)
 • Drávaszerdahely / FGSZ Ltd. (HU)
Podzemno skladište plina / operator sustava skladišta plina:
 • Okoli / Podzemno skladište plina d.o.o.
Ulazi iz domaće proizvodnje / proizvođač plina
 • UMS CPS Molve / INA - d.d.
 • UMS Etan, Ivanić Grad / INA - d.d.
 • UMS PS Ferdinandovac / INA - d.d.
 • UMS PS Gola / INA - d.d.
 • UMS PS Hampovica / INA - d.d.
 • UMS Terminal Pula / INAGIP d.o.o.
Broj priključaka za krajnje kupce priključene na transportni sustav:
 • Ukupno: 34
Broj priključaka za distribucijske sustave i broj operatora distribucijskih sustava:         Broj priključaka: 153
        Broj operatora distribucijskih sustava: 37
Broj zona uravnoteženja:         1

Transportirane količine (povijesni podaci)

(IMRS +PSP)

         
                          (u GWh)
 • 2013:  28.715
 • 2012:  31.259
 • 2011:  31.679
 • 2010:  32.425
 • 2009:  30.147

Popis ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava, nazivi operatora povezanih sustava, nazivni tlakovi 

Karta transportnog sustava:Radi osiguranja visoke razine kvalitete usluge transporta plina te visoke pouzdanosti i sigurnosti rada transportnog sustava, sustavno se obavlja operativni nadzor plinovoda i pripadajućih objekata na terenu, kao i kontinuirani nadzor te upravljanje iz Nacionalnoga dispečerskog centra u Zagrebu.
Nacionalni dispečerski centar (NDC) opremljen je suvremenim sustavom za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka (SCADA), koji je putem vlastitih telekomunikacijskih podsustava (mikrovalne i radio-veze te optički-komunikacijski sustav) preko daljinskih stanica povezan s ključnim tehnološkim objektima transportnog sustava.
Sustav SCADA, zajedno s programskom podrškom za hidrauličku simulaciju mreže u realnom vremenu, iskusnim dispečerima omogućava neprekidan 24-satni nadzor nad tehnološkim procesom transporta plina, stavljajući im na raspolaganje informacije o trenutačnim tehnološkim parametrima, koji su potrebni za pravodobno donošenje ispravnih odluka i izravno daljinsko upravljanje pojedinim objektima transportnog sustava.