Služba strateškog razvoja

Direktor: Vladimir Đurović, dipl.ing.
 
Tel: (01) 6301 701
Fax: (01) 6301 787
 
Temeljni zadatak Službe strateškog razvoja je da, kroz praćenje i analiziranje zbivanja u cjelokupnom sektoru prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, Europi i na cjelokupnoj svjetskoj sceni, sagledava i planira strateški razvoj plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske i Plinacra d.o.o., kao njegovog nositelja.

Ona je ujedno nositelj i koordinator sveobuhvatnih međunarodnih aktivnosti izravno i neizravno usmjerenih izvršenju tog temeljnog zadatka, uključujući i rad u stručnim tijelima, odnosno radnim grupama, Europske komisije.