Sektor transporta plina

Direktor: Željko Konopek, dipl.ing.
 
Tel: (01) 6301 720
Fax: (01) 6301 788


Obavljanje djelatnosti transporta prirodnog plina kroz transportni sustav Republike Hrvatske u nadležnosti je Sektora transporta plina. Sektor operativno nadzire, upravlja  i održava 2693 km transportnog sustava plinovoda u 19 županija, 7 ulaznih mjernih stanica, preko 450 nadzemnih objekata transportnog sustava, uključujući 157 izlaznih mjerno-redukcijskih stanica s 282 mjerne linije preko kojih se plin isporučuje korisnicima sustava.

Neprekidnim radom, nadzorom, lokalnim upravljanjem tehnološkim objektima, odgovarajućom i pravovremenom pripremom sustava za posebne uvjete rada, analizama uvjeta u sustavu, predviđanjem ponašanja sustava, pravovremenim prosljeđivanjem informacija o stanju sustava te fizičkim nadzorom tehnoloških objekata osiguravaju se svi preduvjeti za pouzdan i siguran transport plina i raspoloživost transportnog sustava.
 
Sektor organizacijski čine Služba održavanja i skladišta sa sjedištem u Ivanić Gradu i pet Regija transporta plina: