Detaljan plan obustava i ograničenja korištenja kapaciteta

Mjesec Datum Lokacija i utjecaj na transport / isporuku / prihvat plina Vrsta radova Trajanje ograničenja/obustave
RUJAN 02.09.2014. DN 300/50 Budrovac - Kloštar Ivanić; Prekid isporuke plina preko: MRS Čepelovac, MRS Veliko Trojstvo, MRS Bjelovar Redovno strojarsko održavanje 14 sati
03.09.2014. MRS Osijek I; Prekid isporuke plina preko priključaka: L1 i L2 (Osijek I - 15 bar - TE-Os1 ; Osijek I - 15 bar - TE-Os2) Redovno strojarsko održavanje 10 sati
09.09.2014.
11.09.2014.
DN 200/50 Bjelovar - Daruvar; Prekid isporuke plina preko MRS Končanica Redovno strojarsko održavanje 12 sati
11.09.2014. DN100/50 Zabok-Oroslavje; Prekid isporuke plina preko MRS Zabok (ML1-Donja Stubica) Redovno strojarsko održavanje 12 sati
16.09.2014. DN500/50 Zabok-Ludbreg (Dionica MRČ Zabok – BIS Topličica)
Prekid isporuke plina preko: MRS Bedekovčina, MRS Konjšćina, MRS Sveti Ivan Zelina, MRS Podrute, MRS Zabok, MRS Dubrovčan, MRS Tuheljske Toplice, MRS Klanjec i MRS Kumrovec
Ograničenje raspoloživog tehničkog kapaciteta na UMS Rogatec
Strojarsko građevinski radovi na zahtjev vanjskog investitora 24 sata
18.9.2014. DN 500 Ivanić-Kutina; Prekid transporta plina navedenim plinovodom i prekid isporuke plina preko: MRS Ivanić III, MRS Novoselec Redovno strojarsko održavanje 48 sati
23.09.2014. DN500/50 Zabok-Ludbreg (Dionica BIS Hraščina – MRČ Ludbreg)
Prekid isporuke plina preko: MRS Podrute, MRS Novi Marof i MRS Tuhovec
Ograničenje raspoloživog tehničkog kapaciteta na UMS Rogatec
Redovno strojarsko održavanje 24 sata
25.09.2014. DN 500 Popovača-Sisak; Prekid isporuke plina preko MRS Sisak Redovno strojarsko održavanje  24 sata
29.09.2014. MRS Belišće; Prekid isporuke plina preko priključaka:
"Belišće - 2 bar - Tvornice Belišće" i "Belišće - kaptaža"
Redovno strojarsko održavanje 10 sati
29.9.2014. DN 300/50 Budrovac - Kloštar Ivanić
Prekid transporta plina navedenim plinovodom i prekid isporuke plina preko: MRS Draganec i MRS Narta
Redovno strojarsko održavanje 16 sati