Ogrjevne vrijednosti za nominacije

DONJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Od 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h).

Operator transportnog sustava objavljuje iznose donjih ogrjevnih vrijednosti prirodnog plina koje opskrbljivači i voditelji bilančnih skupina koriste u procesu nominacija korištenja transportnog sustava za potrebe preračunavanja količina prirodnog plina iskazanih u mjernoj jedinici m3/h (m3/dan) u mjernu jedinicu energije kWh/h (kWh).

Iskazane donje ogrjevne vrijednosti dobivene su kromatografskim analizama prirodnog plina provedenima u ovlaštenom laboratoriju RH.

Preračunavanje iznosa donje ogrjevne vrijednosti iskazano u mjernoj jedinici MJ/m3 u mjernu jedinicu kWh/m3, pri referentnim uvjetima 15°C/15°C, izvedeno je dijeljenjem s 3,6 (kWh/m3), a tako dobivena vrijednost zaokružena je na šest decimalnih mjesta.

Dokument s ogrjevnim vrijednostima za nominacije korištenja transportnog sustava možete preuzeti ovdje:
 
 
 
 
Za nominacije korištenja transportnog sustava na interkonekciji s uzvodnim operatorom transportnog sustava koriste se sljedeći podaci:
  1. Mađarska - Hrvatska (FGSZ Ltd.)
  2. Slovenija - Hrvatska (Plinovodi d.o.o.) - Gornju ogrjevnu vrijednost [kWh/m3 pri 25°C/0°C] za nominacije na transportnom sustavu Slovenije dostavlja operator TS Slovenije te se koristi u nominacijama za razdoblje od sljedećeg ponedjeljka do nedjelje. 
         Za nominiranje na TS RH koristi se pretvorbeni faktor 0,901.