Nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina d.o.o. s Inom, Plinacro stječe stopostotni vlasnički udio u svojoj današnjoj tvrtki kćeri, Podzemno skladište plina d.o.o.