Objava informacija prema poglavlju VIII. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 - članak 29

 
 Stavak   Informacija Zadnje izmjene
a. i.  Rezervna cijena primjenjiva barem do kraja plinske godine koja počinje nakon godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta 16.4.2019.
a. ii. Množitelji i sezonski faktori primijenjeni na rezervne cijene za negodišnje standardne kapacitetne proizvode 16.4.2019.
a. iii. Obrazloženje nacionalnog regulatornog tijela u pogledu razine množitelja 16.4.2019.
a. iv. Obrazloženje za primjenu sezonskih faktora, ako se ti faktori primjenjuju 16.4.2019.
b. i. Rezervne cijene za standardne kapacitetne proizvode za prekidivi kapacitet primjenjive barem do kraja plinske godine koja počinje nakon aukcije godišnjeg kapaciteta 16.4.2019.
b. ii. 1. Procjena vjerojatnosti prekida, uključujući popis svih vrsta ponuđenih standardnih kapacitetnih proizvoda za prekidivi kapacitet zajedno s njihovim vjerojatnostima prekida i primijenjena razina popusta 16.4.2019.
b. ii. 2. Procjena vjerojatnosti prekida, uključujući objašnjenje kako je izračunata vjerojatnost prekida za svaku vrstu proizvoda iz točke 1. 16.4.2019.
b. ii. 3. Procjena vjerojatnosti prekida, uključujući povijesne i/ili predviđene podatke upotrijebljene u procjeni vjerojatnosti prekida iz točke 2. 16.4.2019.