Information on Public Procurement Procedures

2024/S PCINF-0000652 - ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE OPREME ZA MP ZABOK-LUČKO DN 700/75 PN-I-072/24-DT
15.2.2024 - Opširnije

- Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima - SUKAP sustava PN-I-045/24-MB
14.2.2024 - Opširnije

2024/S F15-0000003 - USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U RJEŠAVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA I ZASTUPANJE U UPRAVNIM, ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM TE DRUGIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA KAO I IZVANSUDSKIM I NEUPRAVNIM POSTUPCIMA PN-P-010/24-AB
18.1.2024 - Opširnije

2023/S 0F5-0055347 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA U OVLAŠTENIM SERVISIMA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 736 - CITROEN VOZILA, GRUPA B) 735 – FIAT VOZILA PN-Z-736-735/23-AS
29.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0055432. - NABAVA NOVIH OSOBNIH I TERETNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-Z-701/23-AB
29.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0055216 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-726/23-SP
28.12.2023 - Opširnije

2024/S PCINF-0000026, 2024/S F05-0000030 - NABAVA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MP MOLVE - NOVIGRAD DN 500/50 I MP PODSUSED - PČ IVANJA REKA DN 500/50 PN-I-686/23-DT
27.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0054267 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PO GRUPAMA: GRUPA A: -715- ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA B: -716- ZAŠTITNA OBUĆA PN-Z-715-716/23-SP
22.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0053429 - USLUGA PREPUMPAVANJA PLINA KOMPRESOROM PN-T-700/23-ŽF
19.12.2023 - Opširnije

- ZAŠTITARSKE I VATROGASNE USLUGE PN-Z-685/23-ŽF
18.12.2023 - Opširnije

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA PN-T-684/23-MB
15.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051598 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-673/23-MHŠ
7.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051556 - USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJA (VPN-L2-MPLS USLUGE) PN-Z-641/23-SP
6.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051245 - USLUGA ČIŠĆENJA U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-667/23-AS
5.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0050998 - Radovi rekonstrukcije rezervnog dispečerskog centra u Ivanić Gradu po sistemu "ključ u ruke" PN-I-639/23-MHŠ
20.11.2023 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4 000 m3/h, 50 bar (za lokacije Končanica i Veliki Grđevac) i kontejnerske MRS 1 x 150 m3/h, 100 bar (za lokaciju Bobuši) PN-I-589/23-MB
15.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0038119 - REDOVNO ODRŽAVANJE MOTORA I KOMPRESORA NA KS1 VELIKA LUDINA PN-T-431/23-LR
8.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0025060 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE ISTOČNA HRVATSKA PN-T-356/23-SP
13.6.2023 - Opširnije


Arhiva