Information on Public Procurement Procedures

2020/S 0F5-0024851 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-376-377-378-381-383-384/20-AS
6.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024817 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-341/20-SP
6.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024624 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-392-20-LR
3.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024604 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-389-20-LR
3.7.2020 - Opširnije

2020/S OF5-0024581 - SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-380/20-MB
3.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024276. - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-372/20-AB
2.7.2020 - Opširnije

- GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-353/20-AB
19.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0022732 - PN-T-347/20/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-T-347/20/TP
18.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0022621 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-333/20-MB
17.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0021421 - PN-P-345/20/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije - popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-345/20/TP
5.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0020300 - NADOGRADNJA SIEM SUSTAVA, WIN CAL LICENCE I SUSTAVA ZA AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM POLITIKAMA WINDOWS I LINUX OPERATIVNIH SUSTAVA PN-I-322-20-LR
28.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0020053 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-329/20-AS
26.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0021741 - REVITALIZACIJA PLINOVODA IVANIĆ GRAD - ZAGREB DN 500/50 PN-I-302/20-DT
25.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0019622 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SREDIŠNJA HR PN-T-326/20-DT
20.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0018475 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-311/20-DT
12.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0017518 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG I KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-280/20-AS
5.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0016544 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-272/20-DT
24.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0015584 - PN-T-251/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-251/20/TP
21.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0014799 - PN-T-250/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-T-250/20/TP
15.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0013065 - PN-T-203/20/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-203-20-TP PN-T-203/20/TP
31.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0012346 - PLINOMJERI OD G 250 DO G 2500 PN-T-214/20-SP
24.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011178 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-183/20-SP
16.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011045 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-077-089-095-102-119/20-SP
13.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva