Information on Public Procurement Procedures

- REKONSTRUKCIJA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE STARI JANKOVCI U ULAZNU MJERNU STANICU PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-396/22-ŽF
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0025643 - KRCENJE RALINJA I KOSNJA TRAVE NA TRASAMA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-444/22-MB
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0024783 - Održavanje EBS-a u 2022. - 2023. godini PN-Z-454/22-LR
23.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023883 - DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-366/22-LR
14.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023863 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-382/22-ŽF
13.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023534 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-388/22-SP
10.6.2022 - Opširnije

- PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I ANALIZU MREŽE PN-I-377/22-MB
10.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023461 - TURBINSKI I ROTACIJSKI PLINOMJERI PN-O-369/22-SP
9.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01720 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-372/22-AS
2.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0022263 - SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-O-362-22-LR
2.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0022410 - IZRADA STABILNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA U ARHIVI PO IVANIĆ GRAD po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-360/22-MB
2.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01711 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 500 PN-T-371/22-AS
1.6.2022 - Opširnije

2022/S F15-0021299 - IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK - LUČKO DN700-75 I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE U SMISLU DEFINIRANJA FAZNOSTI IZGRADNJE PN-I-285/22-LR
25.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021365 - ZAMJENA I UGRADNJA 20˝ SLAVINA NA PLINOVODU DN 500 ROGATEC-ZABOK PN-T-312/22-SP
25.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020950 - ISPITIVANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA NA VISOKOM TLAKU PN-O-332/22-AS
23.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020872 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-325/22-AS
23.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020734 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2022. - 2023. GODINI PN-Z-317/22-LR
20.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021980 - REKONSTRUKCIJA PČ IVANJA REKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-328/22-DT
18.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020386 - UGRADNJA ZAŠTITNE KOLONE NA PLINOVODU DN 500 VIROVITICA-KUTINA PN-T-146/22-SP
18.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020172 - SNIMANJE BESPILOTNOM LETJELICOM „DRONOM“ I INLINE INSPEKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA BJELOVAR – DARUVAR DN 200 PN-I-282/22-LR
17.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020045 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE OSIJEK I (50 bar, 80 000 m3/h) I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-283/22-SP
16.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0019686 - NABAVA N1 VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 341 – TERENSKA N1 VOZILA, GRUPA B) 342 – LAKA DOSTAVNA N1 VOZILA PN-T-341-342/22-SP
12.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0017711 - PN-P-307/22/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-307/22/TP
28.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0017768 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE, 145-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 275-GRUPA REGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-145-275/22-SP
28.4.2022 - Opširnije

- NADOGRADNJA SISTEMSKE I BACKUP INFRASTRUKTURE 2022 PN-Z-205/22-MB
8.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014563 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-239/22-LR
8.4.2022 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PLINSKOG ČVORA DOBROVAC PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-163/22-SP
7.4.2022 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE GAJ PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-213/22-SP
5.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014729 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-236/22-ŽF
31.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014570 - MICROSOFT NAJAM LICENCI (EAS) 2022 PN-Z-254/22-DT
30.3.2022 - Opširnije

- FUNKCIONALNA MIGRACIJA PIS-a U SaaS OBLAK I KORIŠTENJE SaaS PRETPLATE PN-Z-159/22-MB
30.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014237 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-O-227/22-DT
24.3.2022 - Opširnije

PN-T-139,166,185/22-MB - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-139,166,185/22-MB
17.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0009147 - PUNJENJE NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-182-22-LR
8.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0011128 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PČ IVANIĆ GRAD PN-I-197/22-DT
7.3.2022 - Opširnije

2021/S 0F5-0027144 - STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
21.7.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva