Information on Public Procurement Procedures

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIG.REG.OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-472/19-MB
9.8.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032577 - PN-Z-443/19/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACROA, PN-Z-443/19/TP
9.8.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032422 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 800/100 on a “turn-key” basis) PN-I-506/19-ŽF
31.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0031289 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SJEVERNA HRVATSKA PN-T-349/19-DT
26.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030382 - USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-435/19-AB
25.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030197 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-439/19-AS
24.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030166 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-A I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-447/19-MB
24.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0029344 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-433/19-ŽF
18.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027994 - KRČENJE ŠUMA NA TRASI MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-410/19-SP
11.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027702 - OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PN-FR-429/19-AB
10.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027451 - UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/19-AB
9.7.2019 - Opširnije

PN-T-450/19-DT - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-450/19-DT
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0026394 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE REGIJA STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-365/19-AS
3.7.2019 - Opširnije

- ZAMJENA KONTEJNERA I ELEKTRO-INSTRUMENTALNE OPREME NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ/MRS LUDBREG po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-396/19-MB
2.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027300 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-397/19-DT
1.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030279 - ISPORUKA OPREME ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) PN-I-426/19-DT
27.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F6-0031576 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-413/19-AB
19.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0024097 - PN-STU-386-19-TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-386-19-TP
17.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023546 - KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE USPOSTAVE RIZNICE PN-FR-315/19-AS
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025778 - NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-388/19-DT
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023656 - Revizija godišnjih financijskih izvještaja društva Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu i revizija godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu PN-FR-361/19-MB
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023347 - PN-FR-317/19/TP, OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-317/19/TP
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025766 - NADZOR STROJARSKO - MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-373/19-DT
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0022832 - Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike PLINACRO-a PN-FR-371/19-MB
5.6.2019 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA MRS ZAGREB JUG po sistemu „ključ u ruke“, PN-I-346/19-MB
28.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0021564 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-300/19-AS
27.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019895 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-273/19-AB
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019703 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-271/19-SP
13.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019531 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA (8 GRUPA) PN-Z-282-283-284-285-286-288-290-291/19-AS
10.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016554 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-071-19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013918. - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ-GRAD (ETAN-REKONSTRUKCIJA) PN-I-194/19-AB
8.4.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva