Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-01102
Predmet:ČIŠĆENJE, SANACIJA KOROZIJE I BOJANJE ANTENSKIH STUPOVA NA PLINSKIM OBJEKTIMA PN-STU-218/23-AS
 
23.3.2023Odluka o početku postupka nabave
24.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.4.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
21.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja