Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-01060
Predmet:GRAĐEVINSKA I STROJARSKO-MONTAŽNA PRIPREMA PRILIKOM POPRAVAKA PLINOVODA RES-Q OBUJMICAMA PN-T-211/23-AS
 
16.3.2023Odluka o početku postupka nabave
22.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.4.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
19.5.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja