Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-01711
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-371/22-AS
 
25.5.2022Odluka o početku postupka nabave
2.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja